Ik heb een...

Huishoudelijk afval

Werkwijze

Door het invullen van de onderstaande vragenlijst kun je testen of goed om gaat met huishoudelijk afval. Kruis “ja” of “nee” aan bij de vragen.

Het vinkje geeft het juiste antwoord aan. Zoek in het protocol Huishoudelijk afval op wat de juiste uitvoering is.

# Vraag Ja Nee
1 Verzamel je huishoudelijk afval in een afvalemmer met plastic zak?
2 Verpleeghuis: Voer je afval dagelijks af in verpleeghuis / woonzorgcentrum?
3 Appartement woonzorgcentrum /thuiszorg: Voer je afval tenminste 1x per week af in de thuiszorg?
4 Voer je volle katheterzakken af als huishoudelijk afval?
5 Leeg je katheterzakken voordat je ze afvoert als huishoudelijk afval?
6 Is er een container aanwezig voor het verzamelen van volle afvalzakken?
7 Staat deze afvalcontainer in een aparte ruimte?
8 Worden schone materialen opgeslagen in de ruimte waar de afvalcontainer staat?
9 Voer je naalden en andere scherpe voorwerpen af als huishoudelijk afval?
10 Voer je volle naaldencontainers af als huishoudelijk afval?
11 Voer je restmedicijnen af als huishoudelijk afval?