Ik heb een...

  • /
  • Checklists /
  • Opslag steriele verbandmaterialen in de afdelingsvoorraad

Opslag steriele verbandmaterialen in de afdelingsvoorraad

Werkwijze

Door het invullen van de onderstaande vragenlijst kun je testen of je op de juiste wijze omgaat met steriele verbandmiddelen. Kruis “ja” of “nee” aan bij de vragen.

Het vinkje geeft het juiste antwoord aan. Zoek in het protocol Bewaren van steriele verbandmiddelen in de afdelingsvoorraad of cliëntenkamer op wat de juiste uitvoering is.

# Vraag Ja Nee
1 Worden steriele verbandmiddelen gescheiden opgeslagen van niet-steriele verbandmiddelen?
2 Is er een aparte kast of kastgedeelte voor steriele verbandmiddelen?
3 Liggen steriele verbandmiddelen boven in (bij gebruik van een kastgedeelte)?
4 Staat de kast in een schone en droge ruimte (bijv kantoor, medicijnkamer)?
5 Staat de kast in een spoelruimte of badkamer?
6 Raakt de verpakking van steriele materialen wel eens beschadigd?
7 Gebruik je plakband, elastiekjes om verpakkingen bij elkaar te houden?
8 Zijn er geopende verpakkingen van steriele verbandmiddelen aanwezig?
9 Zijn er steriele materialen aanwezig, die over de houdbaarheidsdatum zijn?
10 Zijn er een afspraken voor controle van de voorraad steriele verbandmiddelen?
11 Wordt de voorraadkast 1x per 3 maanden gereinigd?
12 Leg je verbandmiddelen, die overblijven op een cliëntenkamer, terug in de afdelingsvoorraad?