Ik heb een...

Opslag verbandmiddelen op de cliëntenkamer

Werkwijze

Door het invullen van de onderstaande vragenlijst kun je testen of je op de juiste wijze omgaat met steriele verbandmiddelen. Kruis “ja” of “nee” aan bij de vragen.

Het vinkje geeft het juiste antwoord aan. Zoek in het protocol Bewaren van steriele verbandmiddelen in de afdelingsvoorraad of cliëntenkamer op wat de juiste uitvoering is.

# Vraag Ja Nee
1 Bewaar je verbandmiddelen op een cliëntenkamer in een dichte kast of box?
2 Bewaar je de verbandmiddelen in een schone, droge ruimte?
3 Bewaar je de verbandmiddelen in een badkamer of onder het bed?
4 Gebruik je verbandmiddelen ook voor andere cliënten?
5 Leg je verbandmiddelen die overblijven terug in de afdelingsvoorraad?