Ik heb een...

Formulier screening van nieuwe cliënt op MRSA en BRMO

Bij elke nieuwe opname in de intramurale en extramurale zorg moet de inventarisatie vraag op BRMO/ MRSA gesteld worden.

Met behulp van de vragenlijst kan beoordeeld worden of de opname tot een risicogroep behoort van mensen die drager zijn van een resistente bacterie. Afhankelijk van de uitkomst van de vragenlijst kan gekeken worden of een test op MRSA of BRMO wenselijk is.

Formulier ter beoordeling en registratie