Ik heb een...

Over Zipnet

Zipnet ondersteunt zorginstellingen door brede landelijke richtlijnen over hygiëne en infectiepreventie te vertalen naar praktische en actuele protocollen en beleid, specifiek voor de langdurige zorg. Gebaseerd op de landelijke richtlijnen van het samenwerkingsverband richtlijnen infectiepreventie (SRI). Zorgprofessionals vinden op ZIPnet alle informatie, die zij nodig hebben om in hun dagelijks werk op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met hygiëne en infectiepreventie. Zij beschermen op deze manier hun cliënten én zichzelf.

Het onderhoud van Zipnet ligt in handen van de Regiegroep.