Ik heb een...

Profiel aandachtsvelder/ contactpersoon/ aanspreekpunt hygiëne

Doel

Het verbeteren en borgen van de kwaliteit op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in de langdurige zorg en thuiszorg.

Om dit doel te bereiken worden medewerkers benoemd die hygiëne en de infectiepreventieals specifiek aandachtsgebied hebben, naast hun reguliere werkzaamheden. Hierdoor ontstaan korte communicatielijnen tussen de deskundige infectiepreventie en de betrokken afdelingen/locaties en kan sneller en doelmatiger interventie plaatsvinden. Daarnaast krijgt het onderwerp hygiëne en infectiepreventie extra aandacht, waarbij het initiatief op de afdeling ligt.

Beleidsafspraken

Profiel van de aandachtsvelder hytgiëne:

 • Je hebt affiniteit met hygiëne en infectiepreventie.
 • Je bent betrokken bij de kwaliteit op het gebied van hygiëne op de afdeling/unit/team of locatie.
 • Je kunt informatie overbrengen aan jouw collega’s en jouw collega’s motiveren en overtuigen.
 • Je bent creatief in het bedenken van oplossingen.
 • Je volgt de training/informatiebijeenkomsten aandachtsvelder hygiëne of aanspreekpunten hygiëne.

Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsvelder / aanspreekpunt hygiëne:

 • Je inventariseert de infectiekritische momenten in het zorgproces.
 • Je toetst naleving van het hygiënebeleid door het uitvoeren van hygiëne-audits.
 • Je stelt in samenspraak met jouw team een plan van aanpak op voor het oplossen van de kritische punten uit de hygiëne-audits in samenspraak met jouw team.
 • Je helpt bij het ontwikkelen en invoeren van afdelingsspecifieke richtlijnen.
 • Je bevordert het hygiënebewustzijn op de afdeling.
 • Je brengt het onderwerp hygiëne in het afdelingsoverleg in.
 • Je toetst het infectiepreventiebeleid binnen de afdeling.
 • Je bent de schakel in de communicatie tussen de afdeling en de deskundige infectiepreventie.
 • Je informeert (nieuwe) collega’s en stagiaires over het hygiënebeleid op de afdeling/team. Gebruik hiervoor het inwerkdocument.

Als aandachtsvelder / aanspreekpunt hygiëne onderhoud je contact met de deskundige infectiepreventie over:

 • Onvolkomenheden of onjuistheden in de hygiëne-protocollen en werkinstructies.
 • Hygiënische vragen en knelpunten (van collega’s) binnen jouw afdeling/team.
 • Nieuwe technieken, werkinstructies, materialen en apparatuur binnen jouw afdeling/team.

De deskundige infectiepreventie:

 • Houdt 2 tot 3 maal per jaar overleg met de aandachtsvelders hygiëne (individueel of in groepsverband).
 • Geeft informatie over resultaten m.b.t. hygiëne en infectiepreventie aan de aandachtsvelders/aanspreekpunten en stuurt relevante literatuur toe.
 • Betrekt de aandachtsvelder/aanspreekpunt bij projecten op zijn/haar afdeling of team en bij het ontwikkelen en actualiseren van protocollen, werkinstructies en beleid t.a.v. hygiëne.
 • Instrueert de aandachtsvelders/aanspreekpunten over hygiënische onderwerpen/richtlijnen, ervan uitgaand dat hij/zij deze informatie op eigen wijze overbrengt aan de collega’s.

Randvoorwaarden

 • De aandachtsvelder/aanspreekpunt krijgt de gelegenheid dit aandachtsgebied naast zijn/haar reguliere taken te doen.
 • De afdeling geeft ruimte in de vorm van tijd zodat de medewerker daadwerkelijk aandacht kan geven aan zijn/haar verplichtingen.
 • De afdeling moet openstaan voor de inbreng van de aandachtsvelder/aanspreekpunt.