Ik heb een...

Programma van Eisen Nieuwbouw verpleeghuiszorg

In samenwerking met verschillende partijen is door de afdeling infectiepreventie van Rijnstate Arnhem een programma van eisen nieuwbouw verpleeghuiszorg opgesteld.

Inleiding

Door de (ver)bouwende partijen, (architect, aannemers, installateurs) wordt een bouwtekening
gemaakt en afspraken en acties vastgesteld met de aanvrager en de ondersteunende diensten,
waaronder de afdeling infectiepreventie.

Contact deskundige infectiepreventie

Neem altijd contact op met de deskundige infectiepreventie in de volgende gevallen:
• Bouw van cliënt-/behandel gebonden ruimtes.
Bij verandering van routes en (behandel)ruimtes;
Bij scheiding routing schoon en vuil.

• Bij verandering van ruimtes naar een nieuwe functie en er is sprake van één of meerdere direct aangrenzende cliëntgebonden ruimtes.

Zie verder

Programma van Eisen nieuwbouw verpleeghuis