Ik heb een...

Zwangere medewerksters en resistente bacteriën

De infectiepreventie maatregelen in de isolatieprotocollen van resistente bacteriën zijn essentieel om verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen naar andere personen of zichzelf.
De maatregelen zijn eveneens voor een zwangere voldoende om te voorkomen dat zij drager wordt van deze resistente bacteriën.Het infectierisico is voor resistente bacteriën niet anders dan voor bacteriën die gevoelig zijn voor de gangbare antibiotica. Het is aannemelijk dat gezonde zwangeren (of vrouwen tijdens periode van borstvoeding) niet sneller een infectie zullen ontwikkelen met een resistente bacterie dan niet zwangere medewerkers. Zwangerschap is geen risicofactor voor een ernstiger beloop van een infectie met een resistente bacterie.

NB. In Nederland is mogelijk 8-10% van de bevolking drager van de ESBL-bacterie. In de zorg voor cliënten bij wie een resistente bacterie is aangetoond, worden extra maatregelen genomen en is de zwangere juist beter beschermd dan bij een ‘onbekende’ drager.