Ik heb een...

Een medewerker/ vrijwilliger met een infectie

Werkwijze

Door het invullen van de onderstaande vragenlijst kun je testen of je op de hoogte bent wat je moet doen als je zelf een infectie hebt. Kruis “ja” of “nee” aan bij de vragen.

Het vinkje geeft het juiste antwoord aan. Zoek in het protocol Een medewerker/vrijwilliger met een infectie op wat de juiste uitvoering is.

# Vraag Ja Nee
1 Weet je welke infecties je moet melden?
2 Moet je een verkoudheid melden?
3 Moet je melden dat je aanhoudende diarree hebt?
4 Moet je melden dat je mogelijk griep hebt?
5 Moet je je melden nadat je in een buitenlands ziekenhuis bent geweest?
6 Meld je je bij de bedrijfsarts (ARBO-arts)?
7 Meld je je voordat je aan het werk gaat?