Ik heb een...

Een medewerker/vrijwilliger met een infectie

Een medewerker/vrijwilliger met een infectie
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Begeleiders die geen verzorgende handelingen uitvoeren
  • Vrijwilligers
  • Behandelend arts
  • Stagiaires/Leerlingen/Nieuwe medewerkers
  • Alle medewerkers die werken met voeding
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Woning of afdeling Korsakov cliënten
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Zie betreffende isolatieprotocol

  Voor eisen materialen zie protocol Benodigde Materialen

Toepassing
 • Doel

  Voorkomen dat medewerkers/vrijwilligers met een infectie of een resistente bacterie, cliënten en/of collega’s besmetten.

 • Waarom

  Medewerkers/vrijwilligers die zelf een infectie hebben of een resistente bacterie bij zich dragen, kunnen cliënten en/of collega’s besmetten.
  Welke infecties moet je melden? Zie ook Meldingsplichtige infectieziekten.

  • steenpuisten
  • nagelbedontsteking
  • diarree en/of braken
  • geelzucht
  • ontstoken oog
  • huiduitslag, blaasjes, bultjes of andere huidaandoeningen
  • influenza-achtig ziektebeeld (de griep)

  Toelichting

  Meld ook;
  Een opname, behandeling of werken in een buitenlandse zorginstelling, vanwege het risico op MRSA-dragerschap.
  Een deskundige (bedrijfs- of ARBO/arts) wordt geraadpleegd om te bepalen welke maatregelen nodig zijn.

 • Wanneer

  • Dit geldt voor alle medewerkers met één van de hierboven genoemde ziekten, die werken in de zorg en/of met voeding.
  • Dit geldt eveneens voor vrijwilligers die maaltijden bereiden en/of cliëntencontact hebben.
Werkwijze
 • Werkwijze

  Tijdens kantooruren

 • Medewerker/vrijwilliger

  • Heb je één van bovengenoemde aandoeningen?
  • Meld dit zo spoedig mogelijk bij jouw direct leidinggevende (of vervanger).
  • Meld dit in ieder geval vóórdat je aan het werk gaat.
  • Volg de adviezen die je krijgt op.
 • Leidinggevende

  • Neem contact op met de bedrijfsarts.
  • Stuur zo nodig de medewerker door naar de bedrijfsarts.
 • Bedrijfsarts

  • Bepaal of de normale werkzaamheden gestaakt dienen te worden.
  • Geef aan wat vervangende werkzaamheden zijn.
  • Geef aan wanneer en op welke voorwaarden het werk hervat mag worden.
  • Koppel de gemaakte afspraken terug naar de leidinggevende.
 • Leidinggevende / medewerker / vrijwilliger

  • Wanneer de normale werkzaamheden gestaakt moeten worden, maak dan samen afspraken over wanneer de medewerker / weer kan beginnen met werken.
  • Avonduren / weekend / in het geval de bedrijfsarts niet bereikbaar is
 • Leidinggevende

  • Neem een beslissing over het al dan niet stoppen met werken.
  • Overleg zo nodig met een dienstdoende specialist ouderengeneeskunde of arts-microbioloog.
  • Neem de eerstvolgende werkdag contact op met de bedrijfsarts en stuur zo nodig de medewerker door naar de bedrijfsarts.

  Toelichting

  Heb je een aandoening die niet hierboven genoemd wordt en je twijfelt of je mag werken? Bespreek dit met de leidinggevende. De leidinggevende neemt bij twijfel contact op met een bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde of arts-microbioloog.

  Zijn er binnen de instelling waar je werkt andere afspraken of andere contactpersonen die je moet bellen? Volg dan de eigen procedure in overleg met de leidinggevende.

Verantwoordelijkheden
 • Zelfsturende teams

 • Medewerker/vrijwilliger

  • melden van (het risico op) infectie;
  • advies van de bedrijfsarts opvolgen.
 • Leidinggevende

  • opvolgen advies van de bedrijfsarts;
  • buiten kantooruren een vervangende deskundige raadplegen.
 • Bedrijfsarts *

  • adviseren over wel/geen werkverbod en eventueel te nemen maatregelen.

  * Of een andere deskundige die binnen de instelling bevoegd is om te adviseren over te nemen maatregelen. Deze deskundige heeft kennis op gebied van infectieziekten.

Appendix
Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023