Ik heb een...

  • /
  • Checklists /
  • Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen

Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen

Door het invullen van de onderstaande vragenlijst kun je testen of je verpleegmaterialen vaak genoeg reinigt en/of desinfecteert. Kruis “ja” of “nee” aan bij de vragen.

Het vinkje geeft het juiste antwoord aan. Zoek in het protocol Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen of in het protocol Handmatige reiniging en desinfectie van po, urinaal en waskom in de thuiszorg op wat de juiste uitvoering is.

Let op: deze checklist richt zich niet op alle verpleegmaterialen die in het protocol worden genoemd. Deze checklist is een steekproef.

# Vraag Ja Nee
1 Reinig je zichtbare vuile materialen direct?
2 Reinig en desinfecteer je verpleegmaterialen die besmet zijn met bloed?
3 Worden aantrekkousen cliëntgebonden gebruikt?
4 Krijgt iedere cliënt bij opname een schoon bed (geheel gereinigd)?
5 Reinig je ook de onderkant en zuignappen van de douchemat?
6 Droog je de douchebrancard af na reiniging, ook onder het hoofdkussen?
7 Worden po's en urinalen gereinigd en gedesinfecteerd vóór uitgifte aan een volgende cliënt (desinfectie in pospoeler of handmatig)?
8 Reinig je het tafelblad van de rolstoel dagelijks?
9 Wordt de tillift wekelijks gereinigd?
10 Wordt de draagband van de tillift wekelijks gewassen?