Ik heb een...

Desinfectie van ruimten en verpleegmaterialen

Werkwijze

Door het invullen van de onderstaande vragenlijst kun je testen of je weet wanneer desinfectie nodig is en waarop je moet letten bij het werken met chloor. Kruis “ja” of “nee” aan bij de vragen.

Het vinkje geeft het juiste antwoord aan. Zoek in het protocol Desinfecteren van ruimten en verpleegmaterialen op wat de juiste uitvoering is.

# Vraag Ja Nee
1 Weet je wanneer je ruimten of materialen moet desinfecteren?
2 Weet je wanneer je moet kiezen voor chloor of alcohol?
3 Moet je bij bevuiling met bloed desinfecteren?
4 Reinig je het oppervlak voordat je desinfecteert met chloor of alcohol?
5 Draag je handschoenen bij het reinigen en desinfecteren?
6 Los je chloortabletten op in warm water?
7 Gebruik je chloortabletten in combinatie met schoonmaakmiddelen?
8 Gebruik je microvezeldoeken bij chlooroplossingen?
9 Kun je in het protocol de risico's van chloorgebruik vinden?
10 Worden de chloortabletten in een afgesloten ruimte bewaard?