Ik heb een...

Desinfecteren van ruimten en verpleegmaterialen

Desinfecteren van ruimten en verpleegmaterialen
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
 • Benodigde materialen

  • Handendesinfectans
  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Handschoenen
  • Alcohol 70%
  • Chloortabletten (1,5 gr actief chloor per tablet)
  • Ctgb toegestaan desinfectiemiddel

  Voor eisen materialen zie protocol Benodigde Materialen

Toepassing
 • Doel

  Het verminderen of doden van op of in verpleegmaterialen en in ruimten. Hiermee wordt het infectierisico voor cliënten en medewerkers verlaagd.

 • Waarom

  In sommige situaties is alleen niet voldoende. Na reiniging blijven op verpleegmaterialen, op meubilair of in ruimten ziekmakende achter. Door de verpleegmaterialen, het meubilair of de ruimten na het ook te , worden gedood.

  Voorafgaand aan desinfectie moet het oppervlak altijd gereinigd worden. Desinfectiemiddelen hebben geen reinigende werking, dat wil zeggen dat met deze middelen geen zichtbaar vuil verwijderd kan worden.

 • Wanneer

  De volgende verpleegmaterialen of ruimten moeten eerst gereinigd worden en daarna gedesinfecteerd:

  • na zichtbare bevuiling met bloed of met bloedbijmenging;
  • na isolatie van een cliënt met of CPE;
  • wanneer in het isolatieprotocol is aangegeven dat desinfectie nodig is;
  • verpleegmaterialen die besmet zijn met bloed of andere en die daarna gebruikt worden voor andere cliënten.

  In het protocol Reiniging en desinfectie van (verpleeg)materialen is aangegeven welke materialen gedesinfecteerd moeten worden (bijvoorbeeld po, urinaal, waskom).

Werkwijze
 • Info

  Toelichting

  In Nederland mogen oppervlakken en materialen, anders dan medische instrumenten alleen gedesinfecteerd worden met middelen die hiervoor zijn toegelaten door het College van toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

 • Info

  Toelichting

  Voor meer informatie zie bijlage 1 in RIVM richtlijn: reiniging- desinfectie en sterilisatie openbare gezondheidszorg.

 • Welk desinfectiemiddel moet je gebruiken?

  Desinfectiemiddel

  Wanneer gebruiken?

  Alcohol 70%

  (bijvoorbeeld Divosan Ethaplus)

  voor oppervlakken en materialen die met bloed besmet zijn.

  voor oppervlakken kleiner dan 0,5 vierkante meter.

  voor materialen die niet bestand zijn tegen chloor

  Chlooroplossing (250 ppm)

  voor alle oppervlakken groter dan 0,5 vierkante meter.

  met name van toepassing bij desinfectie van een gehele cliëntenkamer

  Chlooroplossing (1000 ppm)

  Voor oppervlakten, ruimten en materialen

  Zie veiligheidsblad

  Ander desinfectiemiddel dat door het ctgb.nl/nl/authorisations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ctgb is toegelatenControleer in het actueel gebruikersvoorschrift dat het middel:
  - geschikt is voor het materiaal dat gedesinfecteerd moet worden
  - effectief is tegen de micro organismen die gedood moeten worden
  Overleg zo nodig met de deskundige infectiepreventie
 • Hoe desinfecteer je met alcohol (70%)?

  • Draag handschoenen.
  • Neem de bevuiling op met wegwerpdoekjes (bijv. keukenpapier).
  • Gooi de vervuilde doekjes en handschoenen weg.
  • Trek nieuwe handschoenen aan.
  • Reinig het oppervlak met allesreiniger.
  • Neem het oppervlak af met een vochtige doek en droog het oppervlak na.
  • Maak het oppervlak nat met alcohol 70%
  • Laat het oppervlak aan de lucht drogen.
 • Werken met een chlooroplossing

  Let op

  VEILIGHEID !!
  Chloor is schadelijk bij opname door de mond, het werkt bijtend op ogen, huid en bovenste luchtwegen.
  Inademing: frisse lucht
  Huidcontact: huid spoelen met veel water, minimaal 10 minuten. Arts raadplegen.
  Oogcontact: onmiddellijk met veel (lauw) water spoelen, minimaal 10 minuten. Arts raadplegen.
  Inslikken: Mond spoelen met water. Veel water drinken. Niet laten braken. Onmiddellijk arts raadplegen.

 • Info

  Let op

  Draag altijd handschoenen bij het maken van en werken met chlooroplossingen.
  Let op: In combinatie met zuur of ammoniak ontstaat giftig chloorgas. Meng nooit chloor of chlooroplossing met andere schoonmaakmiddelen of desinfectiemiddelen.
  Let op: Houd desinfectiemiddelen altijd buiten bereik van cliënten.

 • Hoe desinfecteer je met een chlooroplossing?

  • Draag handschoenen.
  • Neem de bevuiling op met wegwerpdoekjes (bijv. keukenpapier).
  • Gooi de vervuilde doekjes en handschoenen weg.
  • Trek nieuwe handschoenen aan.
  • Reinig het oppervlak met allesreiniger.
  • Neem het oppervlak af met een vochtige doek en droog het oppervlak na.
  • Voor chloor 250 ppm: maak een verse chlooroplossing door 1 chloortablet op te lossen in 6 liter koud water. Door het gebruik van koud water voorkom je dat chloorgas ontstaat.
  • Voor chloor 1000 ppm: maak een verse chlooroplossing door 4 chloortablet op te lossen in 6 liter koud water. Door het gebruik van koud water voorkom je dat chloorgas ontstaat.
  • Maak het oppervlak nat met de chlooroplossing.
  • Zorg dat het oppervlak tenminste 5 minuten vochtig blijft. Maak het oppervlak zo nodig nogmaals nat. Chloor heeft een inwerktijd van 5 minuten.
  • Laat het oppervlak aan de lucht drogen.

  Toelichting

  Opmerkingen:
  Microvezeldoeken zijn niet bestand tegen chloor.
  Ga bij gebruik van chloor na of het medische hulpmiddel hiertegen bestand is.

 • Hoe desinfecteer je met een andere Ctgb toegestane desinfectiemiddelen (anders dan chloor en alcohol 70%)

  Zie bijgeleverde gebruiksaanwijzing en zie gebruiksaanwijzing op het etiket.

Verantwoordelijkheden
 • Huishoudelijk assistent/ verzorgende/ verpleegkundige

  • kent de risico’s van chloor en volgt de veiligheidsinstructies;
  • voert desinfectie uit in de benodigde situaties.
 • Werkgever

  • biedt de benodigde materialen aan, die aan de gestelde normen voldoen;
  • zorgt voor mogelijkheid tot veilige opslag van desinfectiemiddelen.
Appendix
 • Definities

  • Micro-organismen

   Microscopisch kleine levensvormen, als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Desinfecteren

   Het verminderen of doden van micro-organismen op of in materialen, op oppervlakken en op handen

  • Lichaamsvloeistoffen

   Bloed, feces, urine, wondvocht, pus, sputum, braaksel, etc.

  • Reinigen

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • CPE

   Carbapenemase producerende Enterobacterales. Bacteriën uit de groep van de Enterobacteriën, die het eiwit carbapenemases aanmaken. Met dit eiwit kunnen de bacteriën carbapenems (antibiotica afbreken). De carbapenems worden beschouwd als de laatste klasse van antibiotica waarvoor bacteriën vaak nog gevoelig zijn.

  • ppm

   Dit geeft aan hoe sterk (geconcentreerd) een oplossing is. Ppm staat voor Parts per million, of deeltjes per miljoen deeltjes.

  • MRSA

   Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een Staphylococcus aureus bacterie die ongevoelig is voor een aantal antibiotica.

  • Ctgb

   College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • Literatuur

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle controle bij publicatie 01 mei 2023