Ik heb een...

Gebruik van een naaldencontainer

Gebruik van een naaldencontainer
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Kleinschalige woonvormen
 • Benodigde materialen

  • Naaldencontainer

  Voor eisen materialen zie protocol Benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Voorkómen van prikaccidenten door het op juiste wijze gebruiken van een naaldencontainer.

 • Waarom

  Prikaccidenten ontstaan vaak doordat scherpe voorwerpen met bloed eraan (naalden, lancetjes etc) niet direct in de naaldencontainer worden gestopt.

  Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of lancet, in het lichaam van een ander.

  Via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kunnen hepatitis B-virus, hepatitis C-virus en Humaan Immunodeficiëntie
  Virus (HIV) worden overgedragen.

  Door de naaldencontainer goed te gebruiken en af te voeren, kan een groot deel van de prikaccidenten worden voorkomen. Hierdoor bescherm je jezelf, de cliënten en je collega’s.

 • Wanneer

  Bij iedere handeling waarbij sprake is van scherpe voorwerpen die met bloed besmet zijn (naalden, mesjes, lancetten, scalpels etc).

Werkwijze
 • Plaats van de naaldencontainer

  • Zet de naaldencontainer zo dicht mogelijk bij de plaats van handelen, bij voorkeur op maximaal één armlengte afstand.
  • Zorg dat er een naaldencontainer aanwezig is op de medicijnkar.
  • Neem een naaldencontainer mee, wanneer er geen naaldencontainer aanwezig is.
  • Loop niet met een gebruikte naald in een bekkentje naar een andere ruimte.
  • Zorg voor voldoende reservecontainers op de afdeling.
 • Gebruik van de naaldencontainer

  • Monteer de deksel op naaldencontainer en controleer of de deksel en beker rondom goed aansluiten.
  • Vul de container niet verder dan de maximale vulstreep.
  • Schud de volle container niet om ruimte te creëren.
  • Steek nooit een naald terug in de naaldhoes.
  • Gebruik de inkepingen in het deksel voor het scheiden van naald en spuit.
  • Verwijder naalden niet handmatig van de spuiten.
  • Houd de container rechtop gedurende gebruik.
 • Wat hoort in de naaldencontainer?

  - Lancetten
  - “Veilige naalden”
  - Spuiten met naalden die niet te scheiden zijn (bijv. griepvaccinatie, Fragmin)
  - Hechtnaalden
  - Hechtdraad met naald
  - Mesjes voor verwijderen van hechtingen
  - Hechtingen, agrafen
  - Naaldvoerder
  - Scheermesjes zonder beschermkapje
  - Spike

 • Wat hoort NIET in de naaldencontainer?

  - Doekjes, watten
  - Verpakkingen van naalden
  - Spuiten zonder naald
  - Papier

  Dit is huishoudelijk afval.

  Toelichting

  Restmedicijnen in verpakking retour sturen naar de apotheek.

  Losse restmedicijnen:
  Verzamelen en retour sturen naar de apotheek (volgens afspraak met apotheek).
  Indien er geen afspraken zijn over verzamelen van losse restmedicijnen; dan mogen deze in de naaldencontainer.

  Aangebroken ampullen:
  Afvoeren als glas (glasbak).
  Indien geen glasbak afwezig, dan mogen ampullen in de naaldencontainer afgevoerd worden.

 • Afvoeren van volle naaldencontainers

  • Sluit de volle naaldencontainer zodanig af dat deze niet te heropenen is.
  • Breng de naaldencontainer naar de afgesproken plaats.
  • (afhankelijk van de afspraken binnen de instelling; in verzamelbox in magazijn, bij de afvalbeheerder, via retourzending apotheek of anders)
  • Voer volle naaldencontainers af als Specifiek Ziekenhuis Afval.
  • Voer NOOIT een volle naaldencontainer af als huishoudelijk afval.

  Let op

  Heb je je geprikt aan een naald?

  Zie protocol Wat moet ik doen bij een prikaccident? (prikaccident, geprikt aan een naald, snij accident, bijtaccident, spataccident)

Verantwoordelijkheden
 • Medewerkers

  volgen de instructies in dit protocol.

 • Werkgever

  aanbieden van naaldencontainers die aan de gestelde normen voldoen.

Appendix
Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023