Ik heb een...

Huisdieren

Huisdieren
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Vrijwilligers
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Beschermende kleding; plastic halterschort
  • Handendesinfectans
  • Handschoenen

  Voor eisen materialen zie protocol benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Het voorkomen van het overdragen van infectieziekten van op mensen (cliënten, medewerkers en bezoekers).

 • Waarom

  Tijdens het knuffelen en aaien van kunnen ziekteverwekkers overgedragen worden van op mensen.

 • Wanneer

  Als wonen op een afdeling of regelmatig op bezoek komen, binnen een verpleeghuis, woonzorgcentra of kleinschalig wonen en cliënten, medewerkers en/of bezoekers regelmatig contact hebben met deze .

Werkwijze
 • Voorwaarden voor het toelaten van dieren in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

  • Binnen de afdeling/locatie moet een vaste medewerker aangewezen worden die belast is met het toezicht ten aanzien van (de verzorging van) huisdieren.
  • Schriftelijk moet vast worden gelegd wie er verantwoordelijk is voor het uitlaten van honden en het van de kattenbakken, kooien en dergelijke. Wanneer een cliënt verantwoordelijk is voor het uitlaten of de schoonmaak van zijn of haar huisdier, moet worden vastgelegd wie deze taak overneemt als de cliënt hier zelf niet (meer) toe in staat is.
  • Laat nieuwe huisdieren controleren en vaccineren door een dierenarts. Laat ze vervolgens periodiek controleren. Spreek hier met de dierenarts een geschikte termijn voor af.
  • Schriftelijk moet worden vast gelegd welke vaccinaties, controles en behandelingen een huisdier heeft gehad en hoe vaak het dier op controle moet komen. Eventueel kan de dierenarts om een schriftelijke verklaring gevraagd worden.
  • Bescherm honden en katten tegen vlooien.
  • Indien een cliënt een eigen huisdier in zijn of haar kamer of woning heeft, dan moet het dier in zijn hok of kooi tijdens de verzorging van de cliënt. Dit is vooral belangrijk indien verpleegkundige handelingen verricht worden, zoals wondverzorging.
  • mogen niet komen in keukens, behandelkamers en de medicijnkamer indien aanwezig.
  • Medewerkers en cliënten moeten na het knuffelen of verzorgen van en het van hok, kooi of mand de handen wassen of .
 • Punten die van belang zijn bij het schoonmaken

  • Draag bij het wegwerphandschoenen en indien noodzakelijk een schort.
  • Kattenbakken moeten dagelijks worden verschoond. Deze schoonmaak mag niet plaats vinden in een keuken en de handen moeten worden gereinigd na het .
  • Kooien voor knaagdieren worden minimaal twee maal per week schoongemaakt. Kooien voor vogels worden schoongemaakt, in een frequentie die afhankelijk is van het aantal vogels dat in de kooi verblijft. Voorkeur is om kooien buiten te .
  • Een aquarium mag overal aanwezig zijn. Het van een aquarium moet geschieden volgens de gangbare normen voor een aquarium. Na afloop van het van het aquarium worden de handen en de armen gewassen.
Verantwoordelijkheden
 • Verzorgenden, verpleegkundigen, huishoudelijk assistenten

  • Leggen, indien noodzakelijk, schriftelijk vast wie er verantwoordelijk is voor het uitlaten van honden en het van de kattenbakken, kooien en dergelijke.
  • Leggen, indien noodzakelijk, schriftelijk vast welke vaccinaties, controles en behandelingen een huisdier heeft gehad en hoe vaak het dier op controle moet komen.
  • Laten, indien noodzakelijk, nieuwe huisdieren controleren en vaccineren door een dierenarts. En zorgen voor periodieke controle.
 • Werkgever

  • Faciliteert, indien noodzakelijk, in vaccinaties en controles door een dierenarts.
Appendix
 • Definities

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Desinfecteren

   Het verminderen of doden van micro-organismen op of in materialen, op oppervlakken en op handen

  • Reinigen

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • Schoonmaken

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • Dieren

   Onder dieren wordt in dit protocol verstaan: Inwonende honden, therapiehonden, katten, vogels, konijnen, vissen of andere dieren die geen gevaar opleveren voor cliënten en medewerkers en goed te instrueren zijn en/of in een kooi worden gehouden.

 • Literatuur

  WIP

  RIVM

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023