Ik heb een...

Omgaan met po en urinaal

Omgaan met po en urinaal
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Beschermende kleding; plastic halterschort
  • Handendesinfectans
  • Alcohol 70%
  • po zakken
  • Reinigingsmiddel (standaard schoonmaakmiddel)

  Voor de eisen van materialen zie protocol Benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Het machinaal verwerken van gebruikte po's en urinalen in een pospoeler of vermaalsysteem, om de verspreiding van en resistente bacteriën via feces en urine zoveel mogelijk te voorkomen. In afgesproken situaties kan het gebruik van een als vervanging van een pospoeler of vermaler ingezet worden.

 • Waarom

  • Handmatig legen, en van po's en urinalen is niet toegestaan omdat er een groot risico is op verspreiden van (resistente) , door smeren en spatten.
  • Machinaal verwerken van po's en urinalen (pospoeler, vermaalsysteem) verkleint de kans op de verspreiding van (resistente) .
  • De methode van machinale reiniging en desinfectie is beter geborgd (d.w.z. iedere keer op de juiste wijze uitgevoerd) dan handmatige reiniging en desinfectie.
 • Wanneer

  Pospoeler / vermaalsysteem

  • Po's en urinalen worden bij voorkeur machinaal geleegd, gereinigd en gedesinfecteerd in een pospoeler, of afgevoerd via een vermaalsysteem.
  • Een pospoeler/vermaalsysteem moet gekoppeld worden aan een cliëntengroep, waarbij de afstand tussen de cliëntengroep en de machine zo klein mogelijk is. De pospoeler/vermaalsysteem moet tenminste op dezelfde etage staan.

  Geen pospoeler / vermaalsysteem - alleen bij uitzondering

  • Toe te passen wanneer er een te grote afstand is tussen cliëntengroep en pospoeler, of een enkele cliënt op de afdeling/unit een po of urinaal gebruikt.
  • Pogebruik:
   - po in combinatie met een .
   - Handmatige desinfectie vóór uitgifte aan een volgende cliënt.
  • Urinaal-gebruik
   - urinaal, na gebruik voorzichtig leeggieten in toilet.
   - Geen handmatige desinfectie mogelijk: niet gebruik bij een volgende cliënt.
Werkwijze
 • Keuzehulp methode opvang en afvoer van urine/feces

  Het gebruik van het toilet voor de opvang en afvoer van urine en feces is de reguliere methode en heeft de voorkeur boven alle andere methoden. Als het toilet echter niet gebruikt kan worden, dan zijn er diverse alternatieven voor het opvangen en afvoeren van urine en feces. Deze keuzehulp beoordeelt verschillende aspecten van elke methode.

  De tabel Keuzehulp van de SRI is te vinden op : Keuzehulp

 • Pospoeler in combinatie met herbruikbare po en urinaal

  • Po en urinaal hoeven niet te zijn.
  • Dek de gebruikte po af met een deksel.
  • Neem de volle po/ urinaal mee naar de pospoeler en plaats deze in de pospoeler voor automatisch legen.
  • Indien de pospoeler (nog) niet beschikt over de mogelijkheid voor automatisch legen, leeg dan de po/urinaal in de pospoeler.
  • Start de pospoeler.
  • Pas toe
  • Na afloop: controleer of de materialen zichtbaar schoon zijn.
  • Indien de po/urinaal niet schoon is, herhaal dan nogmaals het programma.

  In geval een pospoeler niet goed werkt, altijd de TD inschakelen.


 • Vermaalsysteem in combinatie met wegwerp po en urinaal

  • Dek de gebruikte po af met een deksel
  • Neem de volle po/ urinaal mee naar de pospoeler en plaats deze in de vermaler.
  • Start de vermaler.
  • Pas toe.
  • In geval een vermaalsysteem niet goed werkt, volg de instructies en schakel zo nodig de firma in.

  Bij gebruik van plastic support-ondersteek:

  • Na gebruik . Desinfecteer de ondersteek daarna met alcohol 70% in het geval van:
   - zichtbare bevuiling van de ondersteek met urine, feces;
   - wanneer de ondersteek wordt gebruikt door een andere cliënt.
  • Breng alcohol 70% gelijkmatig aan op het te oppervlak.
  • Zorg dat het gehele oppervlak bevochtigd is.
  • Laat aan de lucht drogen.
 • Cliëntgebonden po of urinaal in combinatie met po-zak

  Alleen van toepassing voor die afdelingen/units waar een te grote afstand is tussen cliëntengroep en pospoeler, en een enkele cliënt een po of urinaal gebruikt.

 • Po-gebruik

  • Gebruik de po altijd .
  • Plaats een met absorptiemat in de po.
  • Na gebruik: draag handschoenen. Haal de uit de po en bindt deze dicht.
  • Voer de af als huishoudelijk afval.
  • Reinig de po daarna handmatig.
  • Trek handschoenen uit en pas toe

  Desinfecteer de po daarna met alcohol 70% in het geval van:
  - zichtbare bevuiling van de po met urine, feces;
  - wanneer de po wordt gebruikt door een andere cliënt.

  • Breng alcohol 70% gelijkmatig aan op het te oppervlak.
  • Zorg dat het gehele oppervlak bevochtigd is.
  • Laat aan de lucht drogen.

  Toelichting

  In geval van (een uitbraak van) buikgriep/norovirus: volg de instructies voor desinfectie zoals beschreven in de protocollen Contactisolatie bij diarree of Contactisolatie bij Clostridioides of Maatregelen bij meerdere gevallen van buikgriep.

 • Urinaal-gebruik

  • Gebruik het urinaal altijd .
  • Draag handschoenen.
  • Giet het urinaal voorzichtig leeg in het toilet en voorkom spetteren.
  • Spoel het urinaal om.
  • Trek handschoenen uit en pas toe
  • Voer het urinaal af als afval wanneer de cliënt het urinaal niet meer gebruikt.
  • Een gebruikt urinaal wordt niet meer gebruikt bij een volgende cliënt.
Verantwoordelijkheden
 • Huishoudelijk assistent / verzorgende / verpleegkundige

  • voert reiniging en desinfectie uit in de benodigde situaties.
 • Werkgever

  • biedt de benodigde apparatuur en materialen aan, die aan de gestelde normen voldoen;
  • zorgt voor mogelijkheid tot veilige opslag van desinfectiemiddelen.
Appendix
Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Wijziging Tabel keuzehulp toegevoegd (SRI) 17 juli 2024