Ik heb een...

Testen op MRSA

Testen op MRSA
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Handendesinfectans
  • Handschoenen
  • Mondneusmasker
  • Beschermende kleding; vochtwerend isolatieschort met lange mouw
  • Alcohol 70%
  • MRSA kweekset

  Voor eisen materialen zie protocol Benodigde Materialen

Toepassing
 • Doel

  Het op juiste wijze afnemen van kweken om te controleren of de MRSA-bacterie aanwezig is.

 • Waarom

  MRSA-kweken worden afgenomen bij mensen met risico op MRSA-dragerschap, om vast te stellen of hij/zij MRSA-drager is.

  Bij mensen die een behandeling hebben ondergaan om de kwijt te raken, worden controlekweken op afgenomen, om te controleren of de behandeling gelukt is.

 • Wanneer

  De behandelend arts bepaalt, zo nodig in overleg met een arts-microbioloog of deskundige infectiepreventie, wanneer getest moet worden op .

Werkwijze
 • Algemeen

  In onderstaande tabel is aangegeven welke kweken standaard afgenomen moeten worden. Daarnaast kunnen in bepaalde situaties aanvullende kweken nodig zijn:

  StandaardAanvullende kweken (indien van toepassing)
  neus
  keel
  perineum
  huidkweek; eczeem, psoriasis, decubitus, wonden
  sputum, indien cliënt sputum opgeeft
  urinekweek, indien de cliënt een blaaskatheter heeft
  insteekopening van lijnen (bijv. infuus, drain)

  Let op

  Let op:
  Indien er naast de MRSA-screening een kweek moet worden afgenomen voor diagnostisch onderzoek, neem dan één kweek af voor MRSA-screening en een tweede kweek voor diagnostisch (algemeen bacteriologisch) onderzoek. Vermeld dit duidelijk op het buisje van de wattenstokken en het aanvraagformulier.

 • Invullen aanvraagformulier

  • Vul de cliëntengegevens zo volledig mogelijk in: naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres.
  • Vul de gegevens van de aanvragend arts in.
  • Vul afnamedatum in en kruis aan welke kweek (kweken) worden afgenomen.
  • Geef aan dat het om MRSA-screening gaat.
  • Vermeld of het MRSA-kweken van een cliënt of medewerker betreffen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Draag bij het afnemen van de MRSA-kweken de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Mondneusmasker
  • Isolatiejas met lange mouwen
  • Handschoenen
  • NB. Deze beschermingsmiddelen zijn niet nodig indien het controlekweken betreffen nadat het MRSA-protocol is gestopt. Vraag bij twijfel na bij een deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog.
  • Desinfecteer na afloop de handen.
 • Werkwijze afnamen van materiaal voor kweek op MRSA

 • Neuskweek

  • Volg de instructies van de afnameset: hierin staat vermeld of de wattenstok voor gebruik natgemaakt moet worden of droog gebruikt moet worden.
  • Neem de wattenstok uit de koker.
  • Draai 5 maal de wattenstok door het voorste behaarde deel van het ene neusgat
  • Herhaal de procedure met dezelfde wattenstok in het andere neusgat
  • Steek de wattenstok terug in de koker
  • Schrijf op de koker altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats
 • Keelkweek

  • Volg de instructies van de afnameset: hierin staat vermeld of de wattenstok voor gebruik natgemaakt moet worden of droog gebruikt moet worden.
  • Neem de wattenstok uit de koker.
  • De tong neer houden (met een spatel) en de tonsilbogen afstrijken.
  • Steek de wattenstok terug in de koker.
  • Schrijf op de koker altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats.
 • Perineumkweek

  • Volg de instructies van de afnameset: hierin staat vermeld of de wattenstok voor gebruik natgemaakt moet worden of droog gebruikt moet worden.
  • Neem de wattenstok uit de koker.
  • Haal de wattenstok stevig over het (gebied tussen anus en vagina/scrotum).
  • Steek de wattenstok terug in de koker.
  • Schrijf op de koker altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats.
 • Huidkweek of wondkweek (eczeem, psoriasis, wonden)

  • Volg de instructies van de afnameset: hierin staat vermeld of de wattenstok voor gebruik natgemaakt moet worden of droog gebruikt moet worden.
  • Neem de wattenstok uit de koker
  • Haal de wattenstok stevig door de wond of het huiddefect.
  • Steek de wattenstok terug in de koker.
  • Schrijf op de koker altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats.
 • Urinekweek

  • Volg de instructies van de afnameset.
  • Vang een portie midstream urine op, direct in het afnamepotje of in een steriel bekkentje.
  • Schrijf op de container altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats.
 • Sputumkweek

  • Vang het sputum direct in de daarvoor bestemde container op.
  • Indien geen sputum opgegeven wordt, is het niet zinvol speeksel of uit neus en keel loskomend materiaal te laten onderzoeken. Neem contact op met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog.
  • Schrijf op de container altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats.
 • Bewaren/ inzenden van kweken

  • Volg de instructies van de afnameset
  • Verstuur de kweken zo spoedig mogelijk naar het laboratorium.
Verantwoordelijkheden
 • Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts, bedrijfsarts)

  • maakt afspraken met arts-microbioloog over vervolgkweken bij de cliënt;
  • neemt kweken af, of geeft opdracht tot afnemen van kweken.
 • Verzorgenden/ verpleegkundigen

  • volgen de instructies in dit protocol.
Appendix
 • Definities

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Steriele

   Steriliteit. Er zijn geen micro-organismen op of in een voorwerp aanwezig. (De kans dat er levende micro-organismen aanwezig zijn op een steriel product is kleiner dan 1 op een miljoen.)

  • Perineum

   De huid tussen de anus en de geslachtsdelen (vagina of scrotum

  • MRSA

   Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een Staphylococcus aureus bacterie die ongevoelig is voor een aantal antibiotica.

 • Literatuur

  Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

  Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB):

  Euregio MRSA-net Twente/Münsterland:

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023