Ik heb een...

 • /
 • Protocollen /
 • Zelfverwaarlozing, vervuilde cliënt en hygiënemaatregelen

Zelfverwaarlozing, vervuilde cliënt en hygiënemaatregelen

Zelfverwaarlozing, vervuilde cliënt en hygiënemaatregelen
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Behandelend arts
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Beschermende kleding; plastic halterschort
  • Handendesinfectans
  • Handschoenen
  • Vochtwerende isolatie schort met lange mouwen
  • Naaldencontainer
  • (plastic) vuilniszakken
  • Waskar met voetpedaal
  • Wasmand

  Voor eisen materialen zie protocol benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Voorkomen van verspreiding van infectieziekten naar medecliënten en medewerkers.

  Let op

  Alert zijn op parasitaire infecties zoals hoofdluis en scabiës.

 • Waarom

  Vervuilde cliënten hebben zichzelf lichamelijk slecht verzorgd. Door de slechte verzorging kunnen zij geïnfecteerde wonden, of besmettelijke ziekten (hoofdluis, scabiës) hebben.

 • Wanneer

  Ter bescherming van de medewerker:

  Extra hygiënemaatregelen nodig bij :

  • alle verzorgende handelingen rondom een vervuilde cliënt
  • bij het werken met (vuil) en het van slaapkamer, badkamer en toilet

  Ter bescherming van de medebewoner:

  • de maatregelen moeten direct genomen worden bij opname van een ernstig vervuilde cliënt in verpleeg- of verzorgingshuis
  • neem de maatregelen vóórdat de cliënt in contact komt met andere bewoners op de afdeling
Werkwijze
 • Maatregelen ter bescherming van de medewerker

  • Draag handschoenen en een vochtwerend schort bij de lichamelijke verzorging van de cliënt.
  • Bij verdenking op scabiës: draag een vochtwerende isolatiejas met lange mouwen.
  • Draag de beschermende middelen .
  • Gebruik het schort eenmalig en gooi het weg na gebruik.
  • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.
  • Volg de algemene instructies, zoals hieronder beschreven.
 • Maatregelen ter bescherming van medebewoners

  Cliëntenkamer (bij opname in verpleeg- of verzorgingshuis)

  • De cliënt wordt opgenomen op een 1-persoonskamer met eigen sanitair
  • Indien eigen sanitair niet mogelijk is: reinig het sanitair na gebruik door de cliënt
  • De specialist ouderengeneeskunde bepaalt in het vervolgtraject of de cliënt opgenomen kan worden op een meerpersoonskamer

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Draag handschoenen en een vochtwerend schort bij de lichamelijke verzorging van de cliënt
  • Bij verdenking op scabiës: draag een vochtwerende isolatiejas met lange mouwen
  • Draag de beschermende middelen cliëntgebonden
  • Gebruik het schort eenmalig en gooi het weg na gebruik
  • Bij (halter-)schorten is niet duidelijk wat binnen en buitenzijde is

  Lichamelijke verzorging/ maatregelen bij opname

  • De behandelend arts controleert de cliënt op hoofdluis en .
  • Bij verdenking hoofdluis: volg het protocol Maatregelen bij Hoofdluis.
  • Bij verdenking op scabiës: volg het protocol .
  • Indien er geen verdenking op hoofdluis of is, volg dan dit protocol
  • Geef de cliënt een bad-behandeling, ga niet rigoureus boenen.

  / afval

  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals hierboven beschreven
  • Verzamel vervuild in een waszak en afval in een vuilniszak
  • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af
  • (in geval van hoofdluis of gelden extra maatregelen)
  • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers
  • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken
  • (in geval van hoofdluis of gelden extra maatregelen)
  • Trek de handschoenen en schort uit en gooi deze weg
  • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans

  Serviesgoed

  • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
  • Er is geen reden om serviesgoed te gebruiken.

  Reiniging van de kamer

  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals hierboven beschreven.
  • Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken.
  • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.
  • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60 grC of gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
  • Trek de handschoenen en schort uit en gooi deze weg.
  • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.

  Verpleegmaterialen

  • Bijv. stethoscoop, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.
  • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
  • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%.
  • Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
  • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler of handmatig, zie het protocol en van verpleegmaterialen.

  Na afloop van de werkzaamheden

  • Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in een afvalemmer.
  • Trek het schort uit en gooi het schort weg in afvalemmer.
  • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.

  Deelname aan sociale activiteiten ( bij opname)

  • De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de cliënt mag deelnemen aan sociale activiteiten.

  Toelichting

  Motivatie: Het rigoureus “schoonboenen” van een bewoner kan gevolgen hebben voor de gezondheid of zelfs tot de dood leiden. Het eigen immuunsysteem is vaak al door verwaarloosde aandoeningen verzwakt en de aanwezige specifieke afweer, die door de jarenlange vervuiling is ontstaan op de huid door de aanwezige bacteriën (= transiënte flora), wordt door het “schoonboenen” verwijderd. Daarom moet “gedoseerd” te werk worden gegaan. Bron: LCHV

 • Paramedici

  • Paramedici die bij opname hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium: indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als .
  • Paramedici die geen hebben met de cliënt, hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen.
  • Paramedici die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen voordat zij weggaan.
Verantwoordelijkheden
 • Specialist ouderengeneeskunde

  • controleert de cliënt op hoofdluis en scabiës;
  • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling.

  In geval van opname:

  • bepaalt het vervolgtraject;
  • stelt zo nodig isolatie in en informeert de cliënt over de maatregelen.
 • Verzorgenden / verpleegkundigen/ huishoudelijk assitenten

  • volgen de instructies in dit protocol;
  • nemen contact op met specialist ouderengeneeskunde voor vervolgtraject.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
Appendix
 • Definities

  • Cliëntgebonden

   Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Wasgoed

   Gebruikt linnengoed, zoals kleding, handdoeken, washandjes, beddengoed, keukenlinnen etc. Vuil wasgoed moet gescheiden zijn van schoon linnengoed.

  • Disposable

   Materialen die na eenmalig gebruik weggegooid worden

  • Desinfecteren

   Het verminderen of doden van micro-organismen op of in materialen, op oppervlakken en op handen

  • Intensief contact

   Het directe contact met de cliënt tijdens verpleging, verzorging, hulp bij toiletgang, behandeling of onderzoek van de cliënt. Hierbij is sprake van lichamelijk contact met de cliënt en/of met lichaamsvochten, excreta of niet-intacte huid.

  • Reinigen

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • Schoonmaken

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • Scabiës

   Jeukende aandoening, veroorzaakt door een mijt. Scabiës is een zeer besmettelijke aandoening.

 • Literatuur

  Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV)

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023