Ik heb een...

Apparatuur – eisen t.a.v. infectiepreventie

Apparatuur – eisen t.a.v. infectiepreventie
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Woonzorgcentra
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Handendesinfectans

  Voor eisen materialen zie protocol Benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Voorkómen van verspreiding van vanuit en via apparatuur naar de cliënt.

 • Waarom

  Bij onvoldoende aandacht voor infectiepreventie rondom apparatuur, kan de apparatuur een besmettingsbron vormen voor cliënt(en) en medewerkers

 • Wanneer

  In de tabel in de werkwijze is aangegeven welke aandachtspunten t.a.v. infectiepreventie belangrijk zijn bij aanschaf en onderhoud van apparatuur. De reiniging en desinfectie van apparatuur door gebruikers is beschreven in het protocol Reiniging en desinfectie van (verpleeg) materialen

Werkwijze
 • Werkwijze

  Apparaat/ ArtikelInfectiepreventie-eisen bij aanschafAandachtspunten infectiepreventie bij onderhoud
  Airco"Droog" systeem, d.w.z. een systeem zonder waterverneveling
  Bladderscan

  Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER

  Bij keuze apparatuur vraag naar een lijst met geschikte desinfectiemiddelen me de samenstelling/ ingrediënt van de actieve stof

  Bloeddrukmeter (handmatig, automatisch)Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
  Bloedsuikermeter

  Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER

  NB. Multiclix-prikpennen zijn alleen toegestaan voor gebruik (dus iedere cliënt een eigen multiclix-prikpen)

  Single patiënt use bloedsuikermeter blijft bij de cliënt.
  Single use altijd inzetten voor cliënt in isolatie.
  Multi-patiënt-use bloedsuikermeter altijd na gebruik.
  Single patiënt use bloedsuikermeter blijft bij de cliënt.
  Single use altijd inzetten voor cliënt in isolatie.
  Multi-patiënt-use bloedsuikermeter altijd na gebruik.
  Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
  ECG-apparaatBestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
  Disposabel elektrode plakkers
  Infuuspomp / sondevoedingspomp / spuitpompBestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
  Luchtbevochtigings-systeemVoorkeur: bevochtiging op basis van stoom
  Waterafscheider tussen stoomtoevoer en condensafvoer
  Directe afover van lekwater en condens
  Luchtfilters moeten droog blijven.
  Voorkómen van vochtophoping in de installatie
  Frequentie vervanging filters en door wie (gebruiker, Technische Dienst of firma)
  OorthermometerBestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
  PariboyZie vernevelapparatuur
  Pospoeler / bedpanspoelerVoldoet aan de technische eisen zoals beschreven in de -richtlijn Urinelozing en Stoelgang VWK
  Voldoet aan desinfectie volgens norm NEN-EN-ISO 15883-3
  Jaarlijkse validatie volgens norm NEN-EN-ISO 15883-3
  SaturatiemeterBestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
  UitzuigapparatuurBestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
  Voorzien van overloopbeveiliging
  Voorzien van filters ter voorkoming van besmetting inwendig deel van de pomp
  Levering van disposabel onderdelen: opvangbeker, slangen, connectors
  NB. Gebruik bij voorkeur geen herbruikbare (niet-disposabel) opvangbekers. Bij gebruik van herbruikbare bekers moet een systeem voor thermische desinfectie aanwezig zijn (lees; geevalideerde pospoeler)
  Frequentie vervanging filters en door wie (gebruiker, Technische Dienst of firma)
  Vacuümpomp voor VAC-therapieBestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
  Levering van disposabel onderdelen: opvangbeker, slangen, connectors
  Voorzien van filters ter voorkoming van besmetting inwendig deel van de pomp
  Frequentie vervanging filters en door wie (gebruiker, Technische Dienst of firma)
  Vermaler voor disposabel po's, urinalen etc. (Pulpvermaler, Vernacare)Volgt
  Vernevelapparatuur (bijv. Pariboy)Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
  Levering van disposabel onderdelen: masker, mondstuk, koppelstukken, cups, slang
  Voorzien van compressorfilter
  Compressorfilter is goed te beoordelen op verontreiniging
  Mogelijkheid voor plaatsen van een filter op het uitlaatgedeelte bij verneveling van antimicrobiële medicatie
  Frequentie vervanging compressorfilter en door wie (gebruiker, Technische Dienst of firma)
  Halfjaarlijkse controle door leverancier
  ZuurstofconcentratorInlaatfilter is handmatig te reinigen
  Frequentie en bevoegdheden van vervangen van verschillende soorten filters vastleggen
  Beschrijving van alle typen filters in de concentrator
  Frequentie vervanging filters en door wie (gebruiker, Technische Dienst of firma)
 • Onderhoudsafspraken

  In geval van onderhoud is vastgelegd

  • de frequentie van onderhoud door de leverancier (minimaal 1x per jaar);
  • de acties bij onderhoud, bijv. vervanging van filters, validatie;
  • wie de acties mag uitvoeren.
 • Registratie

  • onderhoud is schriftelijk vastgelegd;
  • op de apparatuur is duidelijk zichtbaar wanneer de volgende controle moet worden uitgevoerd (d.m.v. een sticker).
 • Leen/huurapparatuur

  • voor geleende of gehuurde appartuur gelden dezelfde eisen als voor gekochte apparatuur.
Verantwoordelijkheden
 • Verzorgenden / verpleegkundigen

  • gebruik van apparatuur volgens handleiding;
  • reiniging en desinfectie zoals beschreven in het protocol en van verpleegmaterialen en apparatuur;
  • melden van storingen aan de technische dienst
 • Technische Dienst

  • voert onderhoud uit volgens afspraak;
  • registratie van alle onderhoud en storingen.
 • Inkoop

  • toetsen van apparatuur aan infectiepreventie-eisen vóór aanschaf;
  • opnemen van infectiepreventie in onderhoudscontract.
Appendix
 • Definities

  • Cliëntgebonden

   Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.

  • Micro-organismen

   Microscopisch kleine levensvormen, als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Desinfecteren

   Het verminderen of doden van micro-organismen op of in materialen, op oppervlakken en op handen

  • Reinigen

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • Ctgb

   College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • Literatuur

  Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023