Ik heb een...

Contactisolatie bij Hepatitis A

Contactisolatie bij Hepatitis A
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Alle medewerkers die werken met voeding
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Beschermende kleding; plastic halterschort
  • Handendesinfectans
  • Handschoenen
  • Alcohol 70%

  Voor eisen materialen zie protocol Benodigde Materialen

Toepassing
 • Doel

  Het voorkómen van verspreiding van het hepatitis A virus.

 • Waarom

  De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat het hepatitis A virus via contact met handen, kleding of materialen verspreid worden.

 • Wanneer

  Bij de lichamelijke verzorging van de cliënt.
  Bij het van de badkamer/toilet en opmaken van het bed.

  In het protocol Hoe te handelen bij infecties? is aangegeven bij welke infecties dit protocol gevolgd moet worden.

Werkwijze
 • In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd bij een cliënt met hepatitis A. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

 • Cliëntenkamer

  • De cliënt wordt verzorgd op een 1-of meerpersoonskamer.
  • De cliënt beschikt over een eigen toilet. Indien geen eigen toilet beschikbaar is, gebruik dan een postoel.
  • Aan de cliëntenkamer worden geen extra bouwtechnische eisen gesteld.
  • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen.
  • Breng op de kastdeur (of nachtkastje) een rode hand aan, als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn. Houd hierbij rekening met de privacy van de cliënt.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Draag een vochtwerend schort en handschoenen bij de lichamelijke verzorging van de cliënt en bij het opmaken van het bed.
  • Draag de beschermende middelen .
  • Gebruik het schort eenmalig en gooi het weg na gebruik.
   Bij (halter-)schorten is niet duidelijk wat binnen en buitenzijde is.
 • Na afloop van de werkzaamheden

  • Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in een afvalemmer.
  • Trek het overschort uit en gooi het weg in een afvalemmer.
  • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.
 • Wasgoed/ afval

  • Verzamel in een waszak en afval in een vuilniszak.
  • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
  • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
  • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
 • Serviesgoed

  • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
  • Er is geen reden om serviesgoed te gebruiken.
 • Reiniging van de kamer

  • Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken.
  • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.
  • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C of gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
  • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.
 • Eindschoonmaak van de kamer

  • Na ontslag van de cliënt, moet de kamer huishoudelijk gereinigd worden.
  • Maak de kamer volgens de standaard afspraken schoon.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C en gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
  • Indien de matras zichtbaar vervuild is met urine of feces en niet gereinigd kan worden, dan wordt de matras weggegooid.
  • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.
 • Verpleegmaterialen

  • Bijv. stethoscoop, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.
  • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
  • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%.
  • Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
  • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler of handmatig, zie het protocol Reiniging en desinfectie van verpleegmaterialen.
 • Deelname aan sociale activiteiten

  • De cliënt hoeft niet op de kamer te blijven en kan deelnemen aan sociale activiteiten.
  • De cliënt gaat niet naar een algemeen toilet, maar maakt gebruik van eigen toilet/postoel.
 • Paramedici

  • Paramedici die hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium: indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als .
  • Paramedici die geen hebben met de cliënt, hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen.
  • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.
 • Bezoek

  • Voor bezoekers gelden geen extra maatregelen.
  • Onder bezoekers vallen ook de pastoraal medewerker en de huisarts, indien zij geen lichamelijk verzorging/onderzoek verrichten bij de cliënt.
Verantwoordelijkheden
 • Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts)

  • stelt isolatie in;
  • informeert de cliënt over de maatregelen;
  • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
  • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
  • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt.
 • Leidinggevende

  • informeert de medewerkers over de isolatie;
  • zorgt voor adequate personele bezetting;
  • zorgt voor voldoende beschermende middelen.
 • Verzorgenden/ verpleegkundigen/ huishoudelijk assistenten

  • volgen de instructies in dit protocol.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
Appendix
Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023