Ik heb een...

Hoe te handelen bij infecties

Hoe te handelen bij infecties
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
  • Behandelend arts
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  Voor eisen materialen zie protocol benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Het nemen van gerichte isolatiemaatregelen bij cliënten met infecties of (multi-)resistente bacteriën, om verspreiding van de te voorkomen.

 • Waarom

  Basishygiëne maatregelen moeten bij alle cliënten genomen worden.

  Bij cliënten met een infectie of een multiresistente bacterie zijn meestal aanvullende beschermende maatregelen nodig. Deze extra beschermende maatregelen zijn erop gericht om verspreiding van ziekmakende of resistente naar andere cliënten of medewerkers te voorkomen. De maatregelen die genomen moeten worden zijn gericht op de verspreidingswegen van het micro-organisme.

  De voorgeschreven maatregelen zijn zo beperkt mogelijk gehouden, maar strikt noodzakelijk.

 • Wanneer

  In de tabel zijn de indicaties voor isolatie opgenomen.Per infectieziekte of micro-organisme is aangegeven welk protocol van toepassing is en hoe lang de maatregelen genomen moeten worden. De isolatiemaatregelen moeten worden genomen bij verdenking op, of bewezen infectieziekten.In de tabel is aangegeven bij welke infectieziekten extra aandacht nodig is voor zwangeren.

Werkwijze
 • In onderstaand schema zijn infectieziekten opgenomen die voor kunnen voorkomen in het verpleeghuis, woonzorgcentrum, verzorgingshuis of thuiszorg. Zeer zeldzame infectieziekten zijn niet vermeld. Bij infectieziekten die niet in het schema staan, overlegt de specialist ouderengeneeskunde / behandelend arts met een arts-microbioloog of deskundige infectiepreventie.

  In het document Zwangerschap en Infectieziekten kunt u de tabel met extra informatie voor zwangeren vinden.

  Toelichting

  In het schema is per infectieziekte aangegeven:
  (1e kolom) in welke lichaamsvloeistof(fen) het micro-organisme aanwezig is;
  (2e kolom) welk protocol gevolgd moet worden (met een directe link naar het protocol);
  (3e kolom) hoe lang de maatregelen genomen moeten worden;
  (4e kolom) aandachtspunten zoals mogelijke risico´s voor zwangere medewerksters en meldingsplichtige infectieziekten.

  Voor zwangeren is er een apart document te raadplegen: zie daarvoor : Zwangerschap en infectieziekten

 • Tabel infectieziekten

  Ziekte / Micro organismeLichaamsvloeistof / BronProtocolDuur v.d. maatregelen en aandachtspunten
  Abces, open afvloedPusContactisolatieTot stop pus drainage
  Acinetobacter, multiresistentBacterie kan in één of meerdere worden aangetoondContactisolatie bij Acinetobacter en (KPC)Behandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over vervolgkweken en duur isolatie.
  AIDS (HIV-drager)BloedBasishygiëne

  Naaldencontainer

  N.v.t.
  Braken + diarreeBraaksel, fecesContactisolatie bij diarreeTot einde braken en diarree.
  Braken + diarree
  uitbraaksituatie
  Braaksel, fecesMaatregelen bij meerdere gevallen van buikgriepMeldingsplichtig

  Vuistregel: Meldingsplichtig bij meer dan 1/5 van de unit of afdeling per week. Of meer dan 1/10 van de locatie of instelling per week.

  Duur van de maatregelen in overleg met deskundige infectiepreventie, arts-microbioloog of

  "BRMO" (Bijzonder Resistente micro-organismen)Bacterie kan in één of meerdere worden aangetoondContactisolatie bij (o.a. ESBL)Behandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over vervolgkweken en duur isolatie.
  Clostridium difficile of Clostridioides difficileFecesContactisolatie bij Clostridioides difficileTot einde diarree (tenminste 48 uur normale ontlasting)
  CoV-2 ( Corona)LuchtwegenDruppelisolatie bij COVID
  CPEBacterie kan in één of meerdere worden aangetoondContactisolatie bij Acinetobacter en (KPC)Meldingsplichtig
  Behandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over vervolgkweken en duur isolatie.
  DecubitusWondBasishygiëneN.v.t.
  Diarree, onbekende verwekkerFecesContactisolatie bij diarreeTot einde diarree of tot uitsluiten infectieuze oorzaak
  Diarree
  uitbraaksituatie
  Braaksel, fecesMaatregelen bij meerdere gevallen van buikgriepMeldingsplichtig

  Vuistregel: Meldingsplichtig bij meer dan 1/5 van de unit of afdeling per week. Of meer dan 1/10 van de locatie of instelling per week.

  Duur van de maatregelen in overleg met deskundige infectiepreventie, arts-microbioloog of

  EHEC-bacterie (of STEC)FecesContactisolatie bij EHECBij verdenking of infectie met EHEC: overleg met een deskundige infectiepreventie over toepassing van het protocol.
  Erisypelas (wondroos)Blaasjes, wondvocht, pusContactisolatieTot 24 uur na aanvang van effectieve therapie
  ESBL-bacterieBacterie kan in één of meerdere worden aangetoondContactisolatie bij (o.a. ESBL)Behandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over vervolgkweken en duur isolatie.
  Gordelroos (Herpes Zoster)(vocht uit) blaasjesContactisolatie

  Tot de laatste blaasjes zijn ingedroogd.

  Mogelijk risico Zwangeren*

  Hepatitis AFecesContactisolatie bij Hepatitis ATot 1 week na het ontstaan van de geelzucht.

  Meldingsplichtig

  Hepatitis B en CBloedBasishygiëne

  Naaldencontainer

  N.v.t.

  Meldingsplichtig

  Herpes simplex(vocht uit) blaasjesContactisolatieTot korstvorming
  Herpes zoster (gordelroos)(vocht uit) blaasjesContactisolatie

  Tot de laatste blaasjes zijn ingedroogd

  Mogelijke risico Zwangeren*

  Hersenvliesontsteking (meningitis)
  - meningokok
  HoestdruppelsDruppelisolatie

  Tot 24 uur na aanvang van effectieve therapie
  Hoofdluis (Pediculosis)Haar, kammen, kledingMaatregelen bij hoofdluisTot ontluizing
  Huidinfecties (bacterie, schimmel)Pus, korsten, blaarvocht, huidschilfersBasishygiëneN.v.t.
  Influenza (griep)Hoestdruppels en handcontactDruppelisolatie bij influenza

  Tot klinisch herstel

  ** zie opmerking onder tabel

  Invasieve groep A -Streptokokken infectieLCI richtlijn Streptokokkeninfectie

  Meldingsplichtig
  Kinkhoest (Pertussis)HoestdruppelsDruppelisolatie

  Tot 5 dagen na start antibiotica.
  Zonder behandeling; tot 3 weken na begin typische hoestbuien.

  Meldingsplichtig

  KPCBacterie kan in één of meerdere worden aangetoondContactisolatie bij Acinetobacter en (KPC)Meldingsplichtig
  Behandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over vervolgkweken en duur isolatie.
  LegionellaWaterdruppelsGeen

  N.v.t.

  Meldingsplichtig

  Luchtweginfectie (anders dan tuberculose, meningokok en COVID-19)Hoestdruppels

  Goede hoestdiscipline en goede handhygiëne

  N.v.t.

  zie ook poster hoestdiscipline

  MazelenHoestdruppelsDruppelisolatie

  Tot 7 dagen na uitbreken huiduitslag.

  Mogelijk risico Zwangeren*

  Meldingsplichtig

  Meningitis (hersenvliesontsteking)
  - Meningokok
  HoestdruppelsDruppelisolatie

  Tot 24 uur na start therapie

  Meldingsplichtig

  MpoxSlijmvliezen en vocht uit huidlaesiesLCI Monkeypox (apenpokken)Overleg met uw regionale over casuïstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw regio. Het nummer is te vinden op www..nl
  Meldingsplichtig
  MRSABacterie kan in één of meerdere worden aangetoondMRSA- isolatieprotocolBehandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over vervolgkweken bij cliënt en duur isolatie.
  Multiresistente AcinetobacterBacterie kan in één of meerdere worden aangetoondContactisolatie bij Acinetobacter en (KPC)Behandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over vervolgkweken bij cliënt en duur isolatie.
  Multiresistentebacterie (anders dan , , , Acinetobacter)Bacterie kan in één of meerdere aangetoondMaatregelen in overleg met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog
  NetelroosAllergische reactie.
  Geen infectieziekte.
  Geen extra maatregelenN.v.t.
  NorovirusFeces, braakselContactisolatie bij diarreeTot tenminste 48 uur klachtenvrij (geen braken, diarree meer)
  Norovirus
  uitbraaksituatie
  Feces, braakselMaatregelen bij meerdere gevallen van buikgriepMeldingsplichtig

  Vuistregel:Meldingsplichtig bij meer dan 1/5 van de unit of afdeling per week. Of meer dan 1/10 van de locatie of instelling per week.

  Duur van de maatregelen in overleg met , arts-microbioloog of deskundige infectiepreventie.

  Pertussis (kinkhoest)HoestdruppelsDruppelisolatie

  Tot 5 dagen na start antibiotica. Zonder behandeling; tot 3 weken na begin typische hoestbuien.

  Meldingsplichtig

  Pneumonie (luchtweginfectie, anders dan meningokok, tuberculose en COVID-19)HoestdruppelsGoede hoestdiscipline en goede handhygiëneI.g.v penicilline resistente of multiresistente pneumokok overleg met deskundige infectiepreventie over Druppelisolatie met FFP1 masker en beschermende kleding
  PrikaccidentGebruikte naaldWat moet ik doen bij een prikaccidentRaadpleeg de afspraken in de zorginstelling.
  (Penicilline Resistente Pneumokok)Hoestdruppels, sputum
  Druppelisolatie bij PRP
  Behandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie ofarts-microbioloog over vervolgkweken bij cliënt en duur isolatie
  Pseudomonas (multi-)resistentBacterie kan in één of meerdere worden aangetoondContactisolatie bij (o.a. ESBL)Behandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over vervolgkweken bij cliënt en duur isolatie.
  Resistente Enterobacteriaceae
  (anders dan , KPC)
  Bacterie kan in één of meerdere worden aangetoondContactisolatie bij (o.a. ESBL)Behandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over vervolgkweken bij cliënt en duur isolatie.
  RingwormHuidContactisolatie
  Tot klinisch herstel
  Rode hond (Rubella)HoestdruppelsDruppelisolatie

  Tot 7 dagen na uitbreken huiduitslag

  Mogelijk risico Zwangeren *

  Zie onderaan deze tabel.

  Meldingsplichtig

  RoodvonkHoestdruppelsDruppelisolatieTot 24 uur na aanvang van effectieve antibiotica therapie
  RS virusHoestdruppelsGoede hoestdiscipline en goede Handhygiëne
  SalmonellaFecesBasishygiëneMeldingsplichtig bij 2 of meer gevallen. Bespreek met deskundige infectiepreventie of melding nodig is.
  Sapoviruszie richtlijnen NORO virus
  Scabiës
  (scabies, schurft)
  Huidlaesies (Schurft)
  Draag tijdens de zorg handschoenen en schort met lange mouw.
  Richtlijn RIVM
  Eventueel contactonderzoek starten

  Meldingsplichtig bij 2 of meer gevallen.

  STEC-bacterie (of EHEC)FecesContactisolatie bij EHECMeldingsplichtig
  Bij verdenking of infectie met EHEC: overleg met een deskundige infectiepreventie over toepassing van het protocol.
  Stenotrophomonas (multi-)resistentBacterie kan in één of meerdere worden aangetoondContactisolatie bij (o.a. ESBL)Behandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over vervolgkweken bij cliënt en duur isolatie
  Toxoplasmose
  N.v.t.
  (niet van mens op mens)
  Geen

  Mogelijk risico zwangeren*

  Tuberculose (open)
  Aërosolen (zeer kleine hoestdruppels)
  Aërogene isolatie(isolatiekamer met negatieve druk in de sluis)In overleg met afdeling Tuberculosebestrijding, GGD
  Meldingsplichtig
  VoetschimmelBesmette vloeren van bad- en doucheruimte schoeisel (slippers) dragenN.v.t.
  Urineweginfectie (geen , of multiresistente bacterie)Urine

  Basishygiëne
  N.v.t.
  VRE-bacterieBacterie kan in één of meerdere worden aangetoondContactisolatie bij VREBehandelend arts maakt afspraken met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over vervolgkweken bij cliënt en duur isolatie
  Wondroos (erysipelas)Blaasjes, wondvocht, pusContactisolatie

  Tot 24 uur na aanvang van effectieve therapie

  * Mogelijk risico zwangeren

  Voor uitgebreide informatie zie: Zwangerschap en Infectieziekten

  Bij vragen kan de zwangere contact opnemen met de Bedrijfsgeneeskundige Dienst.

  ** Influenza (griep)

  Om verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen moeten in opdracht van de behandelaar aanvullende maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld: geen uitwisseling van personeel). Bij een epidemie kan het nodig zijn om cliënten in cohort te verplegen.

Verantwoordelijkheden
 • Specialist Ouderengeneeskunde

  • stelt isolatie in;
  • informeert cliënt en/of familie over de isolatiemaatregelen;
  • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
  • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
  • is verantwoordelijk voor informatie overdracht van een cliënt naar een andere instelling;
  • is verantwoordelijk voor melding aan van meldingsplichtige infectieziekten;
  • zo nodig overleg met arts-microbioloog of deskundige infectiepreventie;
 • Leidinggevende

  • informeert de medewerkers over de isolatie.
  • plaatst cliënt op een kamer die voldoet aan gestelde eisen.
  • zorgt voor een adequate personele bezetting.
  • zorgt voor voldoende beschermende middelen.
 • Medewerkers

  • volgen de (isolatie)protocollen op.
 • Zelfsturende teams

Appendix
 • Definities

  • Cliëntgebonden

   Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.

  • Micro-organismen

   Microscopisch kleine levensvormen, als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.

  • Norovirus

   Een virus dat een infectie veroorzaakt, met als meest voorkomende symptomen: misselijkheid, braken, hoofdpijn, diarree en milde koorts

  • GGD

   Gemeentelijke Gezondheidsdienst

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Lichaamsvloeistoffen

   Bloed, feces, urine, wondvocht, pus, sputum, braaksel, etc.

  • Beschermende kleding

   Bijvoorbeeld een vochtwerend schort of isolatiejas met lange mouwen. Het dragen van beschermende kleding voorkomt besmetting van de eigen (dienst)kleding met lichaamsvloeistoffen en wordt cliëntgebonden gedragen.

  • Norovirus

   Een virus dat een infectie veroorzaakt, met als meest voorkomende symptomen: misselijkheid, braken, hoofdpijn, diarree en milde koorts

  • PRP

   Penicilline Resistente Pneumokok

  • EHEC

   Entero Haemorrhagische Eschericha coli. Bij een infectie met de EHEC-bacterie kan de patiënt hevige, bloederige diarree krijgen. Een EHEC-infectie kan ook leiden tot het HUS (Hemolytische Uremisch Syndroom) waarbij er ernstige nierschade is, waardoor de patiënt tijdelijk nierdialyse moet krijgen.

  • ESBL

   Extended Spectrum Beta Lactamase (een eiwit). Bacteriën die het ESBL-eiwit bij zich dragen, worden ESBL-bacteriën genoemd. Deze bacteriën zijn ongevoelig ( = resistent) voor een aantal antibiotica.

  • BRMO

   Bijzonder resistente micro-organismen. Dit zijn (ziekmakende) micro-organismen die ongevoelig zijn voor de eerste keus antibiotica of tegen een combinatie van antibiotica. Zonder aanvullende maatregelen kunnen deze BRMO's tot verspreiding leiden.

  • Clostridioides difficile

   nieuwe benaming voor de Clostridium difficile; Een bacterie die een ziektebeeld, variërend van een milde diarree tot een levensbedreigende colitis (ontsteking van de dikke darm) kan veroorzaken. De bacterie is zeer besmettelijk door de vorming van sporen die zeer resistent zijn tegen o.a. droogte, warmte, maagzuur, alcohol, chloor en gewone schoonmaakmiddelen.

  • CPE

   Carbapenemase producerende Enterobacterales. Bacteriën uit de groep van de Enterobacteriën, die het eiwit carbapenemases aanmaken. Met dit eiwit kunnen de bacteriën carbapenems (antibiotica afbreken). De carbapenems worden beschouwd als de laatste klasse van antibiotica waarvoor bacteriën vaak nog gevoelig zijn.

  • VRE

   Vancomycine Resistente Enterokokken. Deze bacteriën zijn ongevoelig (= resistent) voor een aantal antibiotica

  • Multiresistent

   Ongevoelig voor meerdere antibiotica

  • KPC

   Carbapenemase producerende Enterobacterales. Bacteriën uit de groep van de Enterobacteriën, die het eiwit carbapenemases aanmaken. Met dit eiwit kunnen de bacteriën carbapenems (antibiotica afbreken).

  • MRSA

   Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een Staphylococcus aureus bacterie die ongevoelig is voor een aantal antibiotica.

  • Scabiës

   Jeukende aandoening, veroorzaakt door een mijt. Scabiës is een zeer besmettelijke aandoening.

  • Prikaccident

   Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of lancet, in het lichaam van een ander.

  • Handhygiëne

   Handhygiëne betreft het reinigen, of desinfecteren en het geregeld aanvullend verzorgen van de handen, polsen en onderarmen.

 • Literatuur

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023
Wijziging Meldingsplicht CoV-2 is vervallen en verwijderd uit de tabel 14 juni 2023
Wijziging Toegevoegd bij Mogelijk risico voor Zwangeren* : het document: Zwangerschap en infectieziekten 29 februari 2024