Ik heb een...

MRSA Dagelijkse reiniging van een MRSA-kamer

MRSA Dagelijkse reiniging van een MRSA-kamer
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Handendesinfectans
  • Handschoenen
  • Mondneusmasker
  • Vochtwerende isolatie schort met lange mouwen
  • Alcohol 70%

  Voor eisen materialen zie protocol Benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Het voorkómen van verspreiding van de MRSA-bacterie.

 • Waarom

  De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat de MRSA-bacterie via contact met handen, kleding of materialen verspreid wordt.

  Deze maatregelen beschermen zowel de cliënten als de medewerkers.

 • Wanneer

  Dit protocol is van toepassing bij de reiniging van de kamer van een MRSA-drager of van een cliënt die mogelijk drager is.

Werkwijze
 • Werkwijze

  In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd voor de isolatie van een MRSA-drager. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

 • Algemeen

  • Laat de schoonmaakwerkzaamheden bij voorkeur door een vaste medewerker uitvoeren.
  • Medewerkers met huidafwijkingen (eczeem, psoriasis) worden niet betrokken bij schoonmaakwerkzaamheden.
  • Plan de schoonmaakwerkzaamheden van de kamer van een MRSA-cliënt zoveel als mogelijk als laatste.
  • Draag tijdens de werkzaamheden geen horloge, ringen of andere hand-/armsieraden.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Draag bij het van de slaapkamer, badkamer/toilet en opmaken van het bed de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Mondneusmasker
  • Isolatiejas met lange mouwen
  • Handschoenen
  • Draag de beschermende middelen .
  • Vervang de isolatiejas na 24 uur en direct bij zichtbare bevuiling of nadat de isolatiejas nat is geworden.
  • Hang de isolatiejas in de kamer op, met de buitenkant naar buiten.
 • Aankleedprocedure voor betreden van de kamer

  • Trek als volgt de beschermende middelen aan, vóórdat je begint met de schoonmaakwerkzaamheden;
  • Mondneusmasker voordoen
  • Isolatiejas aantrekken
  • Handschoenen aantrekken
  • Dit protocol is ook van toepassing op cliënten in de thuiszorg met (verdenking op) .
  • In verband met privacy van de client: trek de binnen (in de hal) aan

  Zie ook isolatiekaart

 • Tijdens schoonmaakwerkzaamheden op de cliëntenkamer

  • Houd tijdens de schoonmaakwerkzaamheden de kamerdeur gesloten.
 • Reiniging van de kamer

  Hoe vaak moet je reinigen?

  • dagelijks in verpleeghuizen;
  • tenminste 1x per week in woonzorgcentra, verzorgingshuizen en in de thuiszorg.

  Wat en hoe moet je reinigen?

  • Gebruik aparte schoonmaakmaterialen.
  • De schoonmaakmaterialen blijven op de kamer en worden niet gebruikt op andere kamers of in andere ruimten.
  • Reinig de kamer, douche en toilet.
  • Reinig alle horizontale oppervlakken; dit zijn de vloer, tafels, nachtkastje, vensterbanken, verwarmingsbuizen, radiatoren, plinten, deurrichels, etc.
  • Reinig alle plaatsen waar veel handcontact is, zoals lichtknoppen, deurklinken, kranen, bedbeugels, etc.
  • Gooi schoonmaakmateriaal (bijv. wegwerpdoekjes) na gebruik weg.
  • Verzamel de overige schoonmaakmaterialen in een waszak en laat deze wassen bij minimaal 60 gr C.
  • Maak de emmers na gebruik huishoudelijk schoon.
 • Wasgoed / afval

  • Verzamel in een waszak en afval in een vuilniszak.
  • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
  • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
  • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
  • Kleding die door de familie gewassen wordt, wordt verzameld in een plastic zak en afgesloten meegenomen naar huis. Voor de familie gelden geen extra maatregelen.
 • Serviesgoed

  • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
  • Er is geen reden om serviesgoed te gebruiken
 • Medische / verpleegkundige materialen

  • Bijv. stethoscoop, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.
  • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
  • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%. Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
  • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler of handmatig, zie het protocol Reiniging en van verpleegmaterialen.
 • Omkleedprocedure voor het verlaten van de kamer

  • Trek als volgt de beschermende middelen uit, vóór het verlaten van de kamer;
  • Handschoenen uittrekken en wegwerpen in afvalemmer;
  • Gooi de isolatiejas weg in afvalemmer indien de jas zichtbaar vuil of nat is.
  • Anders: hang de isolatiejas op, met de buitenkant naar buiten geslagen.
  • Mondneusmasker afdoen en wegwerpen in afvalemmer;
  • Desinfecteer de handen met handendesinfectans.
  • Relatie met andere protocollen:
  • Controleer regelmatig of dit MRSA-protocol goed nageleefd wordt.

  Zie ook isolatiekaart

Verantwoordelijkheden
 • Leidinggevende

  • informeert de medewerkers over de isolatie;
  • zorgt voor adequate personele bezetting;
  • zorgt voor voldoende beschermende middelen.
 • Huishoudelijk assistenten

  • volgen de instructies in dit protocol.
 • Verzorgenden

  • volgen de instructies over reiniging en desinfectie van verpleegkundige materialen in dit protocol.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
 • Zelfsturende teams

Appendix
 • Definities

  • Cliëntgebonden

   Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Wasgoed

   Gebruikt linnengoed, zoals kleding, handdoeken, washandjes, beddengoed, keukenlinnen etc. Vuil wasgoed moet gescheiden zijn van schoon linnengoed.

  • Disposable

   Materialen die na eenmalig gebruik weggegooid worden

  • Desinfecteren

   Het verminderen of doden van micro-organismen op of in materialen, op oppervlakken en op handen

  • Beschermende kleding

   Bijvoorbeeld een vochtwerend schort of isolatiejas met lange mouwen. Het dragen van beschermende kleding voorkomt besmetting van de eigen (dienst)kleding met lichaamsvloeistoffen en wordt cliëntgebonden gedragen.

  • Reinigen

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • Schoonmaken

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • MRSA

   Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een Staphylococcus aureus bacterie die ongevoelig is voor een aantal antibiotica.

 • Literatuur

  Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

  Euregio MRSA-net Twente/Münsterland:

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Wijziging Controle bij publicatie 01 mei 2023