Ik heb een...

MRSA Einddesinfectie van een MRSA-kamer

MRSA Einddesinfectie van een MRSA-kamer
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Handendesinfectans
  • Handschoenen
  • Mondneusmasker
  • Vochtwerende isolatie schort met lange mouwen
  • Alcohol 70%
  • Chloortabletten (1,5 gr actief chloor per tablet)
  • Ctgb toegestaan desinfectiemiddel

  Voor eisen materialen zie protocol Benodigde Materialen

Toepassing
 • Doel

  Het voorkómen van verspreiding van de MRSA-bacterie, vanaf besmette oppervlakken, ruimten en meubilair.

 • Waarom

  De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat de MRSA-bacterie via contact met handen, kleding of materialen verspreid worden.

  Deze maatregelen beschermen zowel de cliënten als de medewerkers.

 • Wanneer

  De einddesinfectie van de MRSA-kamer moet uitgevoerd worden,

  • bij ontslag van de cliënt;
  • als onderdeel van de behandeling van de MRSA-drager.

  De einddesinfectie wordt alleen uitgevoerd in opdracht van de behandelend arts of deskundige infectiepreventie

Werkwijze
 • Werkwijze

  In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd voor de isolatie van een MRSA-drager. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

 • Algemeen

  • Laat de schoonmaakwerkzaamheden bij voorkeur door een vaste medewerker uitvoeren.
  • Medewerkers met huidafwijkingen (eczeem, psoriasis) worden niet betrokken bij schoonmaakwerkzaamheden.
  • Plan de schoonmaakwerkzaamheden van de kamer van een MRSA-cliënt zoveel als mogelijk als laatste.
  • Draag tijdens de werkzaamheden geen horloge, ringen of andere hand-/armsieraden.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Draag bij de einddesinfectie de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Mondneusmasker
  • Isolatiejas met lange mouwen
  • Handschoenen
  • Gooi na de einddesinfectie alle beschermingsmiddelen weg.
 • Aankleedprocedure voor betreden van de kamer

  Trek als volgt de beschermende middelen aan, vóórdat je begint met de einddesinfectie van de kamer;

  1. Mondneusmasker voordoen
  2. Isolatiejas aantrekken
  3. Handschoenen aantrekken
  4. Dit protocol is ook van toepassing op cliënten in de thuiszorg met (verdenking op) .Ten aanzien van discretie wordt geadviseerd bij bezoek aan huis de binnen (in de hal) aan te trekken.

  Zie isolatiekaart

 • Tijdens schoonmaakwerkzaamheden op de cliëntenkamer

  • Houd tijdens de desinfectie werkzaamheden de kamerdeur gesloten.
  • Open zo nodig een raam voor frisse lucht.
 • Wasgoed / afval

  • Verzamel alle in een waszak.
  • Haal de gordijnen en het beddengoed af en stop deze in een waszak.
  • Verzamel het afval in een vuilniszak.
  • Sluit de zakken en voer deze daarna op de normale wijze af.
  • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
  • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
  • Kleding die door de familie gewassen wordt, wordt verzameld in een plastic zak en afgesloten meegenomen naar huis. Voor de familie gelden geen extra maatregelen.
 • Materialen

  • Alleen materialen die gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden (met alcohol 70% of een chlooroplossing) mogen hergebruikt worden.
  • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
  • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%.
  • Neem het materiaal af met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
  • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler.
  • Gooi disposabel materialen die niet gedesinfecteerd kunnen worden weg. Bijv. toiletpapier, papieren handdoekjes, verbandmiddelen etc moeten als huishoudelijk afval afgevoerd worden.
 • Reiniging van de kamer

  • Gebruik de schoonmaakmaterialen die op de kamer aanwezig zijn.
  • Reinig de kamer, de badkamer en het toilet.
  • Reinig alle horizontale oppervlakken, zoals vloer, tafels, nachtkastje, vensterbanken, verwarmingsbuizen, radiatoren, plinten, deurrichels, etc.
  • Reinig alle plaatsen waar veel handcontact is; lichtknoppen, deurklinken, kranen, bedbeugels, etc.
 • Desinfectie van de kamer

  • Gebruik bij het de moppen, doekjes en dweilen die op de kamer aanwezig zijn.
  • Gebruik voor grote oppervlakken (groter dan 0,5 m2) een verse chlooroplossing of een door het goedgekeurd middel. Volg hierbij de werkwijze van de zorginstelling.

  Desinfecteer de volgende oppervlakken:

  • Het gehele sanitair.
  • Alle horizontale oppervlakken, zoals vloer, tafels, nachtkastje, vensterbanken, verwarmingsbuizen, radiatoren, plinten, deurrichels, etc.
  • Alle plaatsen waar veel handcontact is; lichtknoppen, deurklinken, kranen, bedbeugels, etc.
  • Het bed en de matrashoes
  • Gooi schoonmaakmateriaal (bijv. wegwerpdoekjes) na gebruik weg.
  • Verzamel de overige schoonmaakmaterialen in een waszak en laat deze wassen bij minimaal 60 gr C.
  • Desinfecteer de emmers met de chlooroplossing.

  Hoe moet je met chlooroplossing?

  • Draag handschoenen.
  • Maak een verse chlooroplossing door 1 chloortablet op te lossen in 6 liter koud water. Door het gebruik van koud water voorkom je dat chloorgas ontstaat.
  • Maak het oppervlak nat met de chlooroplossing.
  • Zorg dat het oppervlak tenminste 5 minuten vochtig blijft. Maak het oppervlak zo nodig nogmaals nat. Chloor heeft een inwerktijd van 5 minuten.
  • Laat het oppervlak aan de lucht drogen.

  Let op

  Chloor is schadelijk bij opname door de mond, het werkt bijtend op ogen, huid en bovenste luchtwegen.
  Mocht er toch contact met chloor ontstaan, doe dan het volgende:

  Inademing: zorg voor frisse lucht
  Huidcontact: huid spoelen met veel water, minimaal 10 minuten. Arts raadplegen.
  Oogcontact: onmiddellijk met veel (lauw) water spoelen, minimaal 10 minuten. Arts raadplegen.
  Inslikken: Mond spoelen met water. Veel water drinken. Niet laten braken. Onmiddellijk arts raadplegen.

  Draag altijd handschoenen bij het maken van en werken met chlooroplossingen.

  Let op: In combinatie met zuur of ammoniak ontstaat giftig chloorgas. Meng nooit chloor of chlooroplossing met andere schoonmaakmiddelen of desinfectiemiddelen.

  Let op: Houd desinfectiemiddelen altijd buiten bereik van cliënten.

 • Reiniging en desinfectie van tapijt (vaste vloerbedekking)

  • Indien in de cliëntenkamer vast tapijt ligt dan kan de vloer niet gedesinfecteerd worden met chlooroplossing. Chloor “bijt uit”.
  • De behandelend arts maakt in overleg met de arts-microbioloog/hygiënist afspraken over hoe om te gaan met het tapijt.
   Mogelijke oplossingen zijn:
   • verwijderen van de vloerbedekking;
   • desinfectie van de vloerbedekking door een bedrijf;
   • goed stofzuigen van de vloerbedekking, het vervangen van de stofzak en desinfectie van de stofzuiger;
   • afhankelijk van de locatie en de mogelijkheden wordt een instructie opgesteld.
 • Omkleedprocedure voor het verlaten van de kamer

  Trek als volgt de beschermende middelen uit, vóór het verlaten van de kamer;

  1. Handschoenen uittrekken en wegwerpen in afvalemmer;
  2. Isolatiejas uittrekken en wegwerpen in afvalemmer;
  3. Mondneusmasker afdoen en wegwerpen in afvalemmer.
  4. Gooi gebruikte beschermende middelen in de afvalemmer.
  5. Desinfecteer de handen met handendesinfectans.

  Zie isolatiekaart

Verantwoordelijkheden
 • Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts)

  • geeft opdracht voor einddesinfectie van de kamer.
 • Deskundige infectiepreventie

  • geeft opdracht voor einddesindectie in overleg met de behandelend arts
 • Leidinggevende

  • informeert de medewerkers over de isolatie,
  • zorgt voor adequate personele bezetting,
  • zorgt voor voldoende beschermende middelen.
 • Huishoudelijk assistenten

  • volgen de instructies in dit protocol;
  • kent de risico’s van chloor en volgt de veiligheidsinstructies.
 • Verpleegkundige/verzorgende

  • volgen de instructies over reiniging en desinfectie van verpleegkundige materialen in dit protocol.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
 • Zelfsturende teams

Appendix
 • Definities

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Wasgoed

   Gebruikt linnengoed, zoals kleding, handdoeken, washandjes, beddengoed, keukenlinnen etc. Vuil wasgoed moet gescheiden zijn van schoon linnengoed.

  • Disposable

   Materialen die na eenmalig gebruik weggegooid worden

  • Desinfecteren

   Het verminderen of doden van micro-organismen op of in materialen, op oppervlakken en op handen

  • Beschermende kleding

   Bijvoorbeeld een vochtwerend schort of isolatiejas met lange mouwen. Het dragen van beschermende kleding voorkomt besmetting van de eigen (dienst)kleding met lichaamsvloeistoffen en wordt cliëntgebonden gedragen.

  • MRSA

   Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een Staphylococcus aureus bacterie die ongevoelig is voor een aantal antibiotica.

  • Ctgb

   College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • Literatuur


Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023