Ik heb een...

 • /
 • Protocollen /
 • MRSA maatregelen voor een kapper in een zorginstelling

MRSA maatregelen voor een kapper in een zorginstelling

MRSA maatregelen voor een kapper in een zorginstelling
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Medewerkers kapsalon
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
  • Gehandicaptenzorg
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Handendesinfectans
  • Handschoenen
  • Mondneusmasker
  • Alcohol 70%
  • Beschermende kleding; vochtwerend isolatieschort met lange mouw

  Zie protocol Benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Het voorkómen van verspreiding van de MRSA-bacterie.

 • Waarom

  De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat de MRSA-bacterie via contact met handen, kleding of materialen verspreid worden.

  Deze maatregelen beschermen zowel de cliënten als de medewerkers.

 • Wanneer

  MRSA-isolatie moet worden toegepast bij cliënten die MRSA-drager zijn en naar een kapper in een zorginstelling gaan. De werkzaamheden van een kapper vallen onder .

Werkwijze
 • Werkwijze

  In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd voor de isolatie van een MRSA-drager. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

 • Algemeen

  • De verzorgende/verpleegkundige informeert de medewerker van de kapsalon over het MRSA-dragerschap.
  • De kapper verzorgt het haar van de cliënt op de eigen cliëntenkamer.
  • Neem alleen het benodigde kappersgereedschap mee.
  • Neem alleen kappersgereedschap mee dat bestand is tegen desinfectie met chloor of alcohol.
  • Medewerkers met huidafwijkingen (eczeem, psoriasis) mogen niet betrokken worden bij de verzorging van de cliënt met .
  • Draag tijdens het werk geen horloge, ringen en andere hand-/armsieraden.

  Let op veiligheidsvoorschrift van Chlooroplossing (zie Carel Lurvink Veiligheidsinformatieblad H0000119 Suma Tab D4 chloortabletten 300st)

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Draag bij de verzorging van de cliënt de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Mondneusmasker
  • Isolatiejas met lange mouwen
  • Handschoenen
  • Draag de beschermende middelen .
  • Hang de isolatiejas in de kamer op, met de buitenkant naar buiten.
 • Aankleedprocedure voor betreden van de kamer

  • Trek als volgt de beschermende middelen aan, vóórdat je begint met de werkzaamheden:
  • Mondneusmasker voordoen
  • Isolatiejas aantrekken
  • Handschoenen aantrekken
  • Dit protocol is ook van toepassing op cliënten in de thuiszorg met (verdenking op) .
  • Houd tijdens de behandeling de kamerdeur gesloten.
 • Na afloop

  • Reinig en desinfecteer na afloop de gebruikte materialen (schaar, kam, kapperswasbak etc).
  • Verzamel handdoeken en kapmantel in een waszak.
  • Sluit de waszak en voer deze op de normale wijze af.
 • Omkleedprocedure voor het verlaten van de kamer

  • Trek als volgt de beschermende middelen uit, vóór het verlaten van de kamer.
  • Handschoenen uittrekken en de afvalemmer gooien.
  • Gooi de isolatiejas weg in afvalemmer indien het schort zichtbaar vuil of nat is.
  • Anders: hang de isolatiejas op, met de buitenkant naar buiten geslagen.
  • Mondneusmasker afdoen en de afvalemmer gooien.
  • Desinfecteer de handen met handendesinfectans.

  Let op

  Indien de voorgeschreven isolatiemaatregelen niet uitgevoerd kunnen worden, dan overlegt de behandelend arts met een deskundige infectiepreventie en/of arts-microbioloog om hiervoor een oplossing te zoeken.

Verantwoordelijkheden
 • Verzorgende / verpleegkundige

  • Informeren de kapper over het MRSA-dragerschap en te nemen maatregelen.
 • Kapper

  • volgt de instructies in dit protocol.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
 • Zelfsturende teams

Appendix
 • Definities

  • Cliëntgebonden

   Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Intensief contact

   Het directe contact met de cliënt tijdens verpleging, verzorging, hulp bij toiletgang, behandeling of onderzoek van de cliënt. Hierbij is sprake van lichamelijk contact met de cliënt en/of met lichaamsvochten, excreta of niet-intacte huid.

  • MRSA

   Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een Staphylococcus aureus bacterie die ongevoelig is voor een aantal antibiotica.

 • Literatuur

  Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

  Euregio MRSA-net Twente/Münsterland:

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023