Ik heb een...

Scabiës (Schurft)

Scabiës (Schurft)
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Begeleiders die geen verzorgende handelingen uitvoeren
  • Vrijwilligers
  • Stagiaires/Leerlingen/Nieuwe medewerkers
  • Alle medewerkers die werken met voeding
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Woning of afdeling Korsakov cliënten
  • Wijkzorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Handendesinfectans
  • Handschoenen
  • Beschermende kleding; vochtwerend isolatieschort met lange mouw
  • (plastic) vuilniszakken
  • Waskar met voetpedaal

  Voor eisen materialen zie protocol benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  De verspreiding van voorkomen.

 • Wanneer

  Indien bij een cliënt of medewerker is vastgesteld.

  Bij een uitbraak situatie: Indien binnen een zorginstelling bij 2 of meer personen binnen dezelfde afdeling(en) is vastgesteld door de arts.

Werkwijze
 • Scabiës in het kort

  VraagAntwoord
  Hoe ontstaan klachtenDe mijt graaft gangetjes in de huid en legt daar eitjes. Klachten ontstaan door een overgevoeligheidsreactie op de mijten, hun uitwerpselen en de eitjes
  Welke klachten kun je krijgen• Jeuk. Vooral als het warm is of ’s nachts. Jeuk kan over het hele lichaam voorkomen
  • Bultjes of blaasjes, vooral tussen vingers, op polsen en voeten. Soms zijn ook de typische gangetjes van de mijten te zien
  IncubatieperiodeDoorgaans ontstaan de eerste klachten 2-6 weken na besmetting. In zorginstellingen wordt uitgegaan van een periode van 10 weken
  Gewone scabiësEr zijn meerdere soorten . Dat heeft te maken met het aantal mijten dat iemand bij zich draagt. Bij (relatief) gezonde mensen die kunnen krabben is meestal sprake van gewone . Door het krabben worden steeds mijten gedood, waardoor het totale aantal laag blijft (ong. 10-15)
  Wanneer ben je besmettelijkJe bent besmettelijk als er mijten op je huid aanwezig zijn. Dit is doorgaans 1-2 weken na de besmetting. Het kan zijn dat je dan nog geen klachten hebt.
  Hoe raak je besmet bij gewone scabiës• Door > 15 minuten huid-huid contact met een besmet persoon te hebben ( zoals ADL, zalven etc.)
  • Door een bed te delen met een besmet persoon
  • Door kleding of knuffels van een besmet persoon te gebruiken
  Gaat vanzelf overNee. Je moet behandeld worden, de klachten gaan niet vanzelf over en je blijft besmettelijk voor anderen
  Hoe wordt je behandeldJe kunt met tabletten of zalf behandeld worden of een combinatie van deze middelen. Het is belangrijk om alle mensen in een gezin gelijktijdig te behandelen. Naast medicatie moet ook kleding en beddengoed gewassen worden
  Hoe lang ben je nog besmettelijk na behandeling12 uur na de behandeling ben je niet meer besmettelijk. Binnen de zorg hanteren we een ruimere periode van 24 uur
  Overleeft de mijt buiten het lichaamJa. De mijten kunnen ong. anderhalve dag buiten het lichaam overleven. Na 3 dagen zijn mijten in het algemeen dood
  Mag je werken als je mogelijk besmet bent?Als je klachten hebt, maar er is nog geen bij je vastgesteld mag je werken. Voorwaarde is dat je een schort met lange mouwen en handschoenen draagt bij de zorg


  Toelichting

  Uitgebreide informatie is te vinden op de website LCI Scabiës. Daar zijn ook de bijlages te vinden die kunnen helpen bij de communicatie en als ondersteuning voor het uitbraak team.

 • Scabiës Crustosa

  Een zeldzame variant van is crustosa. Deze tabel beschrijft de punten die afwijken t.o.v. gewone . Alle andere punten zijn hetzelfde als in tabel " in het kort".

  VraagAntwoord
  crustosaBij mensen met verminderde immuunrespons, mensen die geen jeuk ervaren door neurologische problemen of niet kunnen krabben, kunnen veel meer mijten voorkomen, tot miljoenen. Dit wordt crustosa genoemd. Deze vorm is zeer besmettelijk, maar komt weinig voor
  Hoe raak je besmet bij crustosaDoor elk vluchtig contact met een besmet persoon of contact met besmette materialen van deze persoon


 • Maatregelen bij bewoners/ cliënten met scabiës

  Bij bewoners/cliënten met vastgestelde gewone moet contactisolatie met schort met lange mouw en handschoenen toegepast worden. Dit moet gedaan worden tot minimaal 24 uur na de 2e behandeling.

  Bij bewoners/cliënten met vastgestelde crustosa moet contactisolatieschort met lange mouw en handschoenen toegepast worden. Dit moet gedaan worden tot de mijt niet meer aangetoond kan worden.

 • Uitbraak scabiës stappenplan intramuraal

  Indien binnen een zorginstelling bij 2 of meer personen binnen dezelfde afdeling(en) is vastgesteld door een arts, is er sprake van een uitbraak. Hieronder wordt een stappenplan voor de aanpak van een uitbraak weergegeven.

  Ter ondersteuning van het uitbraakteam kan eventueel de checklijst scabiësuitbraakteam gebruikt worden

  Stap 1. Melding uitbraak

  • De afdelingsmanager of de zorgmedewerker of de arts meldt de uitbraak bij:
   • Deskundige infectiepreventie
   • Specialist ouderengeneeskunde
   • Bedrijfsarts
  • De deskundige infectiepreventie meldt de uitbraak aan de afdeling infectieziekten van de , volgens arikel 26 van de Wet publieke gezondheid.
  • Er wordt een uitbaakteam geformeerd, welke uit minimaal de volgende disciplines bestaat:
   • Manager betreffende afdeling(en)
   • Specialist ouderengeneeskunde of medisch eindverantwoordelijke
   • Deskundige infectiepreventie
   • Bedrijfsarts. In de praktijk zal deze vaak niet aanwezig kunnen zijn. Deze wordt dan geïnformeerd door het team en waar nodig geconsulteerd door medewerkers
   • medewerker

  Het uitbraakteam komt op zo kort mogelijke termijn bij elkaar. De deskundige infectiepreventie legt alle feiten en afspraken vast in een uitbraakverslag.

  Stap 2. Inventarisatie

  Het uitbraakteam inventariseert de volgende zaken:

  • Welke medewerkers en/of cliënten klachten hebben --> medewerkers voor diagnostiek naar de huisarts verwijzen. Indien een SOG aanwezig is met ervaring met een dermatoscope kan deze de diagnose bij cliënten stellen. Hij of zij kan ook de diagnostiek voor verzorgingshuisklanten op zich nemen of overleggen met de huisarts.
  • Welke medewerkers en/of cliënten contact hebben gehad met personen met bewezen gedurende de afgelopen 6 weken.

  Contacten in beeld brengen

  Gewone scabiës

  crustosa
  - Medewerkers die in de afgelopen 6 weken >15 minuten* huid-huid contact hebben gehad met de besmette persoon
  - Indien intramuraal: cliënten die een gezamenlijke huishouding voeren met een besmet persoon

  - Iedereen die in de afgelopen 6 weken vluchtig contact heeft gehad met de besmette persoon of kleding, beddengoed etc. van de besmette persoon

  *hier kan van afgeweken worden in overleg met het uitbraakteam. Bij regionale verheffing kan gekozen worden voor een kortere contacttijd

  • Alle gegevens worden vastgelegd in een contactlijst.

  Stap 3. Maatregelen bewezen scabiës

  Cliënten
  • Worden verpleegd in contactisolatie met schort met lange mouw en handschoenen en blijven op de eigen afdeling
  • Worden behandeld met tabletten en/of zalf, 24 uur na behandeling is de cliënt niet meer besmettelijk. Indien meerdere meldingen binnen kort tijdsbestek dan bij voorkeur gelijktijdig behandelen
  • Worden gelijktijdig met contact nogmaals behandeld. Zie ook stap 4.
  • Vóór en na iedere eerste en laatste behandeling:
   • Alle was (kleding en beddengoed) wordt verzameld in waszakken; deze moeten gesloten naar de wasruimte of verzamelruimte vervoerd word
   • Wastemperatuur bij voorkeur minimaal 60 graden
   • Indien contactpersoon van cliënt de was verzorgen: kleding eerst 72 uur in gesloten zak bewaren alvorens mee te geven
   • Indien intern gewassen wordt, zo spoedig mogelijk wassen. Bij de verwerking van het vuile schort met lange mouw en handschoenen dragen. NB als de cliënt met zalf behandeld wordt, was dan alle kleding vóórdat de cliënt gedoucht wordt om de zalf af te wassen. Zo kan de cliënt na het douchen schone kleding aantrekken en kan deze niet door vuile kleding opnieuw besmet worden.
   • Indien extern gewassen wordt, rode waszakken gebruiken en aanmelden bij externe wasserij volgens afspraak van de zorginstelling
   • Materialen die niet gewassen kunnen worden minimaal 72 uur in gesloten zak bewaren.
  • Er zijn geen extra maatregelen nodig t.a.v. schoonmaak van de omgeving

  NB Bij crustosa zijn wel extra maatregelen t.a.v. schoonmaak van de omgeving nodig. Het uitbraakteam bepaalt wat, door wie en wanneer wordt schoongemaakt en informeert de medewerker hierover.

  Medewerkers

  • Worden uit het werkproces gehaald
  • Worden naar de huisarts verwezen voor behandeling , ook voor eventuele familieleden met klachten/ bewezen scabiës
  • Mogen 24 uur na de 1e behandeling weer komen werken
  • Worden gelijktijdig met contacten nogmaals behandeld, zie stap 4.

  Stap 4. Maatregelen bij contacten

  • Indien medewerkers klachten melden maar diagnostiek niet direct mogelijk is, mogen contacten werken met schorten met lange mouwen en handschoenen
  • Bij de 2e behandeling alle contacten zoveel mogelijk gelijktijdig of binnen een zeer korte periode behandelen
  • Tussen de 1e behandeling en de 2e behandeling zit minimaal 7 dagen en maximaal 14 dagen

  Stap 5. Communicatie

  Het uitbraakteam informeert de volgende groepen over de uitbraak en de genomen maatregelen en afspraken vóór en na de behandeling, tot het einde van de uitbraak

  • Raad van Bestuur
  • Bewoners/ cliënten en familieleden/ wettelijke vertegenwoordigers
  • Medewerkers betrokken afdeling
  • Medewerkers overige afdelingen

  Informatiemateriaal behandeling met tabletten : Ivermectine
  Informatiemateriaal behandeling met zalf: Permetrine
  Overig informatiemateriaal is te vinden op de LCI richtlijn Scabiës

  Stap 6. Follow-up na de behandeling

  Bij uitbraken in zorginstellingen wordt 2x de maximale incubatieperiode van 10 weken aangehouden als follow-up periode. Het uitbraakteam heeft in deze periode enkele malen contact over de voortgang. Indien na 20 weken geen nieuwe gevallen van gemeld zijn, kan de uitbraak worden afgesloten.


 • Scabiës bij een cliënt in de wijkverpleging

  Als bij een cliënt in de wijkverpleging wordt vastgesteld, hebben wijkverpleging medewerkers mogelijk risico gelopen. Neem contact op met de deskundige infectiepreventie. De deskundige infectiepreventie overlegt met de over een risico-inschatting en mogelijke behandeling. Indien nodig wordt de medewerker verwezen naar de bedrijfsarts of eigen huisarts.

  Soms wordt door een behandelaar of huisarts een behandeling voorgeschreven en wordt aan de wijkzorg gevraagd hier een rol in te spelen. De behandeling kan bestaan uit zalf en/of tabletten. Om een behandeling te kunnen laten slagen, moeten er voorafgaand aan- en na de behandeling maatregelen rondom kleding, beddengoed etc. gedaan worden. Huisgenoten worden ook vaak mee behandeld. Neem contact op met de in uw regio. De verpleegkundigen van de afdeling infectieziekten bestrijding van de hebben ervaring met de behandeling van en kunnen helpen om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Verantwoordelijkheden
 • Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts)

  • stelt isolatie in;
  • informeert de cliënt over de maatregelen;
  • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
  • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
  • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt;
  • neemt deel aan het uitbraakoverleg.
 • Leidinggevende/ Manager

  • informeert de medewerkers over de situatie;
  • zorgt voor adequate personele bezetting;
  • zorgt voor voldoende beschermende middelen;
  • neemt deel aan het uitbraakoverleg.
 • Verzorgenden / verpleegkundigen / huishoudelijk assistenten

  • volgen de instructies in dit protocol.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
 • Deskundige infectiepreventie

  • neemt deel aan het uitbraakoverleg;
  • beantwoord infectiepreventie vragen die vanuit de afdeling komen;
  • legt feiten en afspraken van het uitbraakteam vast in een uitbraakverslag.
Appendix
 • Definities

  • GGD

   Gemeentelijke Gezondheidsdienst

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Wasgoed

   Gebruikt linnengoed, zoals kleding, handdoeken, washandjes, beddengoed, keukenlinnen etc. Vuil wasgoed moet gescheiden zijn van schoon linnengoed.

  • Scabiës

   Jeukende aandoening, veroorzaakt door een mijt. Scabiës is een zeer besmettelijke aandoening.

 • Literatuur

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023