Ik heb een...

  • /
  • Word vriend van Zipnet

Word vriend van Zipnet

Bescherm uw cliënten en medewerkers, ook in de toekomst

Zipnet ondersteunt zorginstellingen door brede landelijke richtlijnen over hygiëne en infectiepreventie te vertalen naar praktische en actuele protocollen en beleid. Als Vriend van Zipnet draagt u eraan bij dat Zipnet ook in de toekomst vrij beschikbaar blijft voor uw zorgprofessionals. Zij vinden op Zipnet namelijk alle informatie die zij nodig hebben om in hun dagelijks werk op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met hygiëne en infectiepreventie en beschermen op deze manier uw cliënten én zichzelf.

Vrienden van Zipnet krijgen voordeel

Als Vriend van Zipnet zorgt u er voor dat Zipnet ook in te toekomst beschikbaar, toegankelijk en actueel blijft voor uw professionals op de werkvloer. Zij hoeven geen kostbare tijd te steken in het vertalen van landelijke richtlijnen, daar zorgen de experts van Zipnet voor. Ook krijgt u kosteloos of tegen een sterk gereduceerd tarief toegang tot door Zipnet georganiseerde evenementen.

Een vriend van Zipnet zegt toe om zich voor minimaal 3 jaar te verbinden aan Zipnet en hiervoor een jaarlijkse bijdrage te doen. De bijdrage is gekoppeld aan de omvang (aantal medewerkers) van de organisatie die zich aanmeldt.

Vragen? Neem dan contact op met ons via info@zipnet.nl.

Aanmeldformulier Vrienden van Zipnet

JA, ik word graag vriend van Zipnet en zorg er met mijn bijdrage mede voor dat Zipnet open, actueel en toegankelijk blijft voor de zorg. Nu en in de toekomst.

Met deze aanmelding verbind ik mij als vriend, voor een periode van minimaal 3 jaar, aan Stichting Zipnet.

Facturering

Facturen worden digitaal verstuurd.

Facturering kan op twee momenten van het jaar plaatsvinden. Begin juli, danwel begin januari, Afhankelijk van moment van aanmelding gaat donateurschap in op 01 januari of 01 juli.

Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso.

Machtiging

De hoogte van de bijdrage is gekoppeld aan de omvang van het aantal medewerkers in de organisatie, s.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is.

Aantal medewerkers (niet FTE)
Jaarbijdrage1

¹ 01-01-2024, Genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS