Ik heb een...

  • /
  • Over ons

Over ons

Over Zipnet

Zipnet ondersteunt zorginstellingen door brede landelijke richtlijnen over hygiëne en infectiepreventie te vertalen naar praktische en actuele protocollen en beleid, specifiek voor de langdurige zorg. Gebaseerd op de landelijke richtlijnen van het samenwerkingsverband richtlijnen infectiepreventie (SRI). Zorgprofessionals vinden op Zipnet alle informatie, die zij nodig hebben om in hun dagelijks werk op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met hygiëne en infectiepreventie. Zij beschermen op deze manier hun cliënten én zichzelf.
Het onderhoud van Zipnet ligt in handen van de Regiegroep.


Het team

Stichting Zipnet

Momenteel wordt gewerkt aan de oprichting van een zelfstandige Stichting Zipnet. De stichting zal een eigen bestuur krijgen, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. De Stichting Zipnet zal worden opgericht door de vanaf het eerste uur betrokken partijen bij Zipnet: Zorgaccent, Zorgroep Sint Maarten en Liberein.

Tot het moment van oprichting zijn en blijven deze partijen betrokken bij Zipnet door zitting te hebben in de stuurgroep Zipnet.

Bestuursleden stichting Zipnet

Volgen

De regiegroep

Lian Clemens

Deskundige infectiepreventie

Zorgroepsintmaarten, Zorgaccent, Liberein, Livio, Herfstzon, Roessingh, Manna, Vriezenhof

William Wezenbeek

Verpleegkundige / Deskundige infectiepreventie

GGD Zeeland

Iris Rutgers

Deskundige infectiepreventie

Zorgroepsintmaarten, Zorgaccent, Liberein, Mediant

Manon Aalderink

Deskundige infectiepreventie

Deventer ziekenhuis

Henk Jan Hasper

Specialist ouderengeneeskunde

Triviummeulenbeltzorg

Hanneke Alberink- Speijer

Verzorgende IG, HKM en Lid IPC

Liberein

Ilse Brookhuis- Teggeler

Adviseur Kwaliteit

Thuisgenoten & BTKZorg

Lineke Huizing

Verpleegkundige

Zorggroep Manna

Corinne Baumgartner

Communicatie adviseur

Roessingh