Ik heb een...

  • /
  • Over ons

Over ons

Over Zipnet

Zipnet ondersteunt zorginstellingen door brede landelijke richtlijnen over hygiëne en infectiepreventie te vertalen naar praktische en actuele protocollen en beleid, specifiek voor de langdurige zorg. Gebaseerd op de landelijke richtlijnen van het samenwerkingsverband richtlijnen infectiepreventie (SRI) en de RIVM. Zorgprofessionals vinden op Zipnet alle informatie, die zij nodig hebben om in hun dagelijks werk op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met hygiëne en infectiepreventie. Zij beschermen op deze manier hun cliënten én zichzelf.
Het onderhoud van Zipnet ligt in handen van de Regiegroep.


Het team

Stichting Zipnet

Stichting Zipnet is een zelfstandig ANBI stichting met een eigen bestuur en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. De bestuurders van Stichting Zipnet zijn bestuursleden van Zorgaccent, Zorgroep Sint Maarten en Liberein. De stichting heeft een eigen bestuurdersreglement.

Regiegroep Zipnet

De regiegroep bestaat uit vak deskundigen vanuit verschillende organisaties en heeft als taak het vertalen van landelijke richtlijnen op het gebied van infectiepreventie ( zoals SRI, RIVM, LCI, Verenso) naar voor de praktijk werkzame handleidingen, protocollen en beleidsdocumenten. De regiegroep kent een eigen reglement.

Vrienden van Zipnet

Lees meer over vrienden van Zipnet op: Vrienden van Zipnet

Bestuursleden stichting Zipnet

Ina Kerkdijk

Voorzitter

Iwan Solen

Penningmeester

Anke Tuinhout

Secretaris

De regiegroep

Lian Clemens

Deskundige infectiepreventie

Zorgroepsintmaarten, Zorgaccent, Liberein, Livio, Herfstzon, Roessingh, Manna, Vriezenhof

Iris Rutgers

Deskundige infectiepreventie

Zorgroepsintmaarten, Zorgaccent, Liberein, Mediant

Manon Aalderink

Deskundige infectiepreventie

Deventer ziekenhuis

Henk Jan Hasper

Specialist ouderengeneeskunde

Triviummeulenbeltzorg

Hanneke Alberink- Speijer

Verzorgende IG, HKM en Lid IPC

Liberein

Ilse Brookhuis- Teggeler

Adviseur Kwaliteit

Thuisgenoten & BTKZorg

Lineke Huizing

Verpleegkundige

Zorggroep Manna

Corinne Baumgartner

Communicatie adviseur

Roessingh