Ik heb een...

  • /
  • Organisatie en aanpak

Organisatie en aanpak

In onderstaande pagina's wordt beschreven op welke manier met bepaalde onderwerpen wordt omgegaan. De documenten kunnen gezien worden als een geheel van maatregelen die genomen moeten worden om bepaalde problemen op te lossen.

Pagina's

Over Zipnet Lees verder
Afschaling Covid-19 maatregelen (voorbeeld) Lees verder
Uitbraakmanagement (voorbeeld) Lees verder
Reglement Infectiepreventiecommissie (voorbeeld) Lees verder
Profiel aandachtsvelder/ contactpersoon/ aanspreekpunt hygiëne Lees verder
Zwangere medewerksters en resistente bacteriën Lees verder