Ik heb een...

Contactisolatie

Contactisolatie
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Handendesinfectans
  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Handschoenen
  • Beschermende kleding; plastic halterschort
  • Alcohol 70%

  Voor eisen materialen zie protocol Benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Voorkomen dat , afkomstig van cliënten met bepaalde infectieziekten, via contact worden verspreid.

 • Waarom

  Contactisolatie wordt ook wel “apart verplegen” of “besmet verplegen” genoemd. Dit protocol moet gevolgd worden bij bepaalde infecties (zoals wondroos, gordelroos etc).

  De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat via contact met handen, kleding of materialen verspreid worden.

 • Wanneer

  In het protocol Hoe te handelen bij infecties is aangegeven bij welke infecties dit protocol gevolgd moet worden.
  De belangrijkste voorbeelden zijn wondroos en gordelroos.

Werkwijze
 • In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd voor contactisolatie. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

 • Cliëntenkamer

  • De cliënt wordt verzorgd op een standaard kamer (1-persoonskamer of meerpersoonskamer)
  • Er worden geen extra eisen aan de kamer gesteld.
  • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen.
  • Breng op de kastdeur (of nachtkastje) een isolatiekaart aan, als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Draag een halterschort en handschoenen bij de lichamelijke verzorging van de cliënt en bij het opmaken van het bed.
  • Draag de beschermende middelen .
  • Gebruik het schort eenmalig en gooi het weg na gebruik.
  • Bij (halter-)schorten is niet duidelijk wat binnen en buitenzijde is.
 • Na afloop van de werkzaamheden

  • Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in een afvalemmer.
  • Trek het schort uit en gooi het schort weg in afvalemmer.
  • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.
 • Wasgoed/ afval

  • Verzamel in een waszak en afval in een vuilniszak.
  • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
  • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
  • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
 • Serviesgoed

  • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
  • Er is geen reden om serviesgoed te gebruiken.
 • Reiniging van de kamer

  • Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken.
  • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.
  • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60 grC of gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
 • Eindschoonmaak van de kamer

  • Na ontslag van de cliënt, moet de kamer huishoudelijk gereinigd worden.
  • Maak de kamer volgens de standaard afspraken schoon.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60 grC en gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
 • Verpleegmaterialen

  • Bijv. stethoscoop, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.
  • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
  • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%.
  • Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
  • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler of handmatig, zie het protocol Omgaan met po en urinaal.
 • Deelname aan sociale activiteiten

  • De cliënt hoeft niet op de kamer te blijven.
  • De cliënt mag zonder beperkingen deelnemen aan sociale activiteiten.
 • Paramedici

  • Paramedici die hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium: indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als .
  • Paramedici die geen hebben met de cliënt, hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen.
  • Paramedici die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen voordat zij weggaan.
 • Bezoek

  • Voor bezoekers gelden geen extra maatregelen.
  • Onder bezoekers vallen ook de pastoraal medewerker en de huisarts, indien zij geen lichamelijk verzorging/onderzoek verrichten bij de cliënt.
Verantwoordelijkheden
 • Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts)

  • stelt isolatie in;
  • informeert de cliënt over de maatregelen;
  • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
  • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
  • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt.
 • Leidinggevende

  • informeert de medewerkers over de isolatie;
  • zorgt voor adequate personele bezetting;
  • zorgt voor voldoende beschermende middelen.
 • Verzorgenden/ verpleegkundigen/ huishoudelijk assistenten

  • volgen de instructies in dit protocol.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
Appendix
Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023
Controle Isolatiekaart link toegevoegd. Rode hand kaart link verwijderd. 29 september 2023
Controle Beschermende schort verwijderd. Halterschort toegevoegd 29 september 2023