Ik heb een...

Contactisolatie bij Clostridioides difficile

Contactisolatie bij Clostridioides difficile
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Alle medewerkers die werken met voeding
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Handencreme
  • Beschermende kleding; plastic halterschort
  • Handendesinfectans

  Zie protocol Benodigde Materialen

Toepassing
 • Doel

  Het voorkómen van verspreiding van .

 • Waarom

  De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat de bacterie via contact met handen, kleding of materialen verspreid wordt.

  Bij Clostridioides- diarree is er meestal een verband met antibioticumgebruik. De bacterie is zeer besmettelijk door de vorming van sporen die zeer resistent zijn tegen o.a. droogte, warmte, maagzuur, alcohol, chloor en gewone schoonmaakmiddelen.

Werkwijze
 • In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd bij diarree veroorzaakt door . Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

 • Cliëntenkamer

  • De cliënt wordt verzorgd op een 1-persoonskamer;
  • De cliënt beschikt over eigen sanitair. Indien geen eigen toilet beschikbaar is, gebruik dan een postoel;
  • Aan de cliëntenkamer worden geen extra bouwtechnische eisen gesteld;
  • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen;
  • Breng op de kastdeur (of nachtkastje) een rode hand aan, als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Draag een vochtwerend schort en handschoenen bij de lichamelijke verzorging van de cliënt, bij het opmaken van het bed en bij van de kamer;
  • Draag de beschermende middelen cliëntgebonden;
  • Gebruik het schort eenmalig en gooi het weg na gebruik.

  Toelichting

  Overweeg in een uitbraaksituatie het inzetten van schort met lange mouw en handschoenen als persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Wasgoed / afval

  • Verzamel in een waszak en afval in een vuilniszak;
  • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af;
  • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers;
  • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
 • Serviesgoed

  • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen;
  • Er is geen reden om serviesgoed te gebruiken.
 • Reiniging van de kamer en sanitair

  • Maak dagelijks de kamer en het sanitair schoon volgens de standaard afspraken;
  • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste;
  • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten;
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C of gooi schoonmaakmaterialen weg;
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon;
  • Pas toe.
 • Na afloop van de werkzaamheden

  • Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in een afvalemmer;
  • Trek het overschort uit en gooi het weg in een afvalemmer;
  • Pas toe.
 • Verpleegmaterialen

 • Deelname aan sociale activiteiten

  • De cliënt moet te allen tijde gebruik blijven maken van het eigen toilet of postoel;
  • De cliënt moet op de afdeling blijven tot hij/zij hersteld is; zie hieronder "Maatregelen stoppen"
 • (Para-)medici

  • (Para-)medici die hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium: indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als intensief contact;
  • (Para-)medici die geen hebben met de cliënt, hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen;
  • (Para-)medici die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen wassen met water en zeep, voordat zij weggaan.
 • Bezoek

  • Bezoekers die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten toepassen, voordat zij weggaan;
  • De bezoekers brengen daarna geen bezoek aan andere cliënten;
  • Voor bezoekers gelden verder geen extra maatregelen;
  • Onder bezoekers vallen ook de pastoraal medewerker en de huisarts, indien zij geen lichamelijk verzorging/onderzoek verrichten bij de cliënt.
 • Maatregelen stoppen

  • Overleg met de deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog.
  • De maatregelen uit dit protocol mogen gestopt worden, zodra:
   • de cliënt gedurende tenminste 48 uur normale ontlasting heeft;
   • de kamer is schoongemaakt volgens de eindschoonmaak (zie hieronder).
  • Het herhalen van Clostridioides-test is niet zinvol bij een normaal defecatie-patroon.
 • Eindschoonmaak van de kamer en sanitair

  • Na ontslag van de cliënt, moeten kamer en sanitair grondig gereinigd worden;
  • Reinig tweemaal klam vochtig;
  • Gebruik bij voorkeur wegwerp schoonmaakmaterialen. Of was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C;
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon;
  • Indien de matras zichtbaar vervuild is met urine of feces en niet gereinigd kan worden, dan wordt de matras weggegooid;
  • Pas toe.

  Toelichting

  Overweeg in het geval van een ongecontroleerde uitbraak wel een Ctgb of ECHA - goedgekeurd sporicide middel in de juiste concentratie in te zetten voor einddesinfectie van kamer en sanitair. Verhoog daarbij ook de frequentie van reinigen.

Verantwoordelijkheden
 • Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts)

  • stelt isolatie in;
  • informeert de cliënt over de maatregelen;
  • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
  • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
  • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt.
 • Leidinggevende

  • informeert de medewerkers over de isolatie;
  • zorgt voor adequate personele bezetting;
  • zorgt voor voldoende beschermende middelen.
 • Verzorgenden / verpleegkundigen / huishoudelijk assistenten

  • volgen de instructies in dit protocol.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
 • Zelfsturende teams

Appendix
 • Definities

  • Cliëntgebonden

   Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Wasgoed

   Gebruikt linnengoed, zoals kleding, handdoeken, washandjes, beddengoed, keukenlinnen etc. Vuil wasgoed moet gescheiden zijn van schoon linnengoed.

  • Disposable

   Materialen die na eenmalig gebruik weggegooid worden

  • Desinfecteren

   Het verminderen of doden van micro-organismen op of in materialen, op oppervlakken en op handen

  • Intensief contact

   Het directe contact met de cliënt tijdens verpleging, verzorging, hulp bij toiletgang, behandeling of onderzoek van de cliënt. Hierbij is sprake van lichamelijk contact met de cliënt en/of met lichaamsvochten, excreta of niet-intacte huid.

  • Reinigen

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • Schoonmaken

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • Clostridioides difficile

   nieuwe benaming voor de Clostridium difficile; Een bacterie die een ziektebeeld, variërend van een milde diarree tot een levensbedreigende colitis (ontsteking van de dikke darm) kan veroorzaken. De bacterie is zeer besmettelijk door de vorming van sporen die zeer resistent zijn tegen o.a. droogte, warmte, maagzuur, alcohol, chloor en gewone schoonmaakmiddelen.

  • Handhygiëne

   Handhygiëne betreft het reinigen, of desinfecteren en het geregeld aanvullend verzorgen van de handen, polsen en onderarmen.

 • Literatuur

  Richtlijnen Samenwerkingsverband Richtlijn Infectiepreventie (SRI)

  - Clostridioides difficile SRI (09-02-2024)
  - Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne SRI (09-02-2024)

  Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Wijziging Update n.a.v. SRI richtlijnen 20 juni 2024