Ik heb een...

Contactisolatie bij EHEC

Contactisolatie bij EHEC
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Alle medewerkers die werken met voeding
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Handendesinfectans
  • Handschoenen
  • Alcohol 70%
  • Beschermende kleding; vochtwerend isolatieschort met lange mouw

  Voor eisen materialen zie protocol Benodigde Materialen

Toepassing
 • Doel

  Het voorkomen van verspreiding van

 • Waarom

  De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat via contact met handen, kleding of materialen verspreid worden.

 • Wanneer

  Dit protocol moet gevolgd worden bij:

  • de lichamelijke verzorging van de cliënt;
  • het van de badkamer/toilet en opmaken van het bed.
Werkwijze
 • Werkwijze

  In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd bij . Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden. Meld een verdenking op de EHEC-bacterie of besmetting met deze bacterie aan de deskundige infectiepreventie en overleg over toepassing van dit protocol.

 • Cliëntenkamer

  • De cliënt wordt verzorgd op een 1-persoonskamer.
  • De cliënt beschikt over een eigen badkamer en toilet.
  • Indien geen eigen toilet beschikbaar is, gebruik dan een postoel.
  • Aan de cliëntenkamer worden geen extra bouwtechnische eisen gesteld.
  • Bij voorkeur staan er geen stoelen met stoffen bekleding. Indien er wel stoelen met stoffen bekleding staan, dan worden deze stoelen niet gebruikt door andere cliënten.
  • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen.
  • Breng op de kamerdeur een rode hand aan, als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn.
 • In verpleeghuizen geldt dat de matras:

  • ondoorlaatbaar moet zijn voor vocht;
  • met chloor afneembaar moet zijn;
  • geen scheurtjes of gaatjes mag vertonen.
  • Indien de matras hier niet aan voldoet, dan moet de matras na de isolatie weggegooid worden.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Draag een isolatiejas met lange mouwen en handschoenen bij de lichamelijke verzorging van de cliënt, bij het van badkamer/toilet en opmaken van het bed.
  • Draag de beschermende middelen .
  • Vervang het schort iedere 24 uur en direct bij zichtbare bevuiling of nadat de isolatiejas nat is geworden.
 • Na afloop van de werkzaamheden

  • Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in een afvalemmer.
  • Trek de isolatiejas uit.
  • Gooi de isolatiejas weg in afvalemmer indien het schort zichtbaar vuil of nat is.
  • Anders: hang de isolatiejas op, met de buitenkant naar binnen geslagen.
  • Desinfecteer de handen met handendesinfectans.
 • Wasgoed/ afval

  • Verzamel in een waszak en afval in een vuilniszak.
  • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
  • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
  • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
 • Serviesgoed

  • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
  • Er is geen reden om serviesgoed te gebruiken.
 • Reiniging van de kamer

  • Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken.
  • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.
 • Besteed extra aandacht aan het reinigen van het toilet

  • Reinig eerst de deurklink, kraan, trekker of drukknop
  • Reinig daarna de toiletbril en toiletpot
  • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C of gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
 • Eindschoonmaak van de kamer

  • Na ontslag van de cliënt, moet de kamer huishoudelijk gereinigd worden.
  • Maak de kamer volgens de standaard afspraken schoon.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C en gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
  • Neem contact op met een deskundige infectiepreventie over extra schoonmaak van de kamer
 • Verpleegmaterialen

  • Bijv. stethoscoop, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.
  • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
  • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%.
  • Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
  • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler, zie het protocol Omgaan met po en urinaal in verpleeghuizen, woonzorgcentrum en kleinschalig wonen.
  • Indien geen pospoeler aanwezig: reinig en desinfecteer waskommen, po en urinaal handmatig, zie het protocol Omgaan met po en urinaal in verpleeghuizen, woonzorgcentrum en kleinschalig wonen.
 • Deelname aan sociale activiteiten

  • De cliënt hoeft niet op de kamer te blijven.
  • De cliënt mag zonder beperkingen deelnemen aan sociale activiteiten.
  • De behandelend arts bepaalt in overleg met een arts-microbioloog of deskundige infectiepreventie of de cliënt de kamer mag verlaten en aan activiteiten mag deelnemen.
 • (Para-) medici

  • (Para-)medici die hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium: indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als .
  • (Para-)medici die geen hebben met de cliënt, hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen.
  • (Para-)medici die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen voordat zij weggaan.
 • Bezoek

  • Bezoekers die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen voordat zij weggaan.
  • De bezoekers brengen daarna geen bezoek aan andere cliënten.
  • Voor bezoekers gelden verder geen extra maatregelen.
  • Onder bezoekers vallen ook de pastoraal medewerker en de huisarts, indien zij geen lichamelijk verzorging/onderzoek verrichten bij de cliënt.
Verantwoordelijkheden
 • Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts):

  • stelt isolatie in;
  • informeert de cliënt over de maatregelen;
  • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
  • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
  • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt;
  • maakt afspraken met arts-microbioloog over vervolgkweken bij de cliënt.
 • Leidinggevende

  • informeert de medewerkers over de isolatie;
  • zorgt voor adequate personele bezetting;
  • zorgt voor voldoende beschermende middelen.
  • verzorgenden / verpleegkundigen / huishoudelijk assistenten:
  • volgen de instructies in dit protocol.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
 • Zelfsturende teams

Appendix
 • Definities

  • Cliëntgebonden

   Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Wasgoed

   Gebruikt linnengoed, zoals kleding, handdoeken, washandjes, beddengoed, keukenlinnen etc. Vuil wasgoed moet gescheiden zijn van schoon linnengoed.

  • Disposable

   Materialen die na eenmalig gebruik weggegooid worden

  • Desinfecteren

   Het verminderen of doden van micro-organismen op of in materialen, op oppervlakken en op handen

  • Intensief contact

   Het directe contact met de cliënt tijdens verpleging, verzorging, hulp bij toiletgang, behandeling of onderzoek van de cliënt. Hierbij is sprake van lichamelijk contact met de cliënt en/of met lichaamsvochten, excreta of niet-intacte huid.

  • EHEC

   Entero Haemorrhagische Eschericha coli. Bij een infectie met de EHEC-bacterie kan de patiënt hevige, bloederige diarree krijgen. Een EHEC-infectie kan ook leiden tot het HUS (Hemolytische Uremisch Syndroom) waarbij er ernstige nierschade is, waardoor de patiënt tijdelijk nierdialyse moet krijgen.

  • Schoonmaken

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

 • Literatuur

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023