Ik heb een...

Druppelisolatie

Druppelisolatie
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Handendesinfectans
  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Handschoenen
  • Mondneusmasker
  • Beschermende kleding; plastic halterschort
  • Alcohol 70%

  Voor eisen materialen zie protocol Benodigde Materialen

Toepassing
 • Doel

  Voorkomen dat via hoestdruppels verspreid worden, afkomstig van cliënten met bepaalde infectieziekten.

 • Waarom

  De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat bepaalde via hoestdruppels door de lucht worden verspreid, over een afstand van circa 1,5 meter.

 • Wanneer

  Druppelisolatie moet worden toegepast bij cliënten die een infectie hebben met een micro-organisme dat kan worden overgedragen via hoestdruppels;

  • bij de lichamelijke verzorging van de cliënt;
  • bij schoonmaakwerkzaamheden in de cliëntenkamer.

  De indicatie voor druppelisolatie wordt aangegeven in het protocol Hoe te handelen bij infecties?

Werkwijze
 • In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd voor druppelisolatie. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

 • Cliëntenkamer

  • De cliënt wordt verzorgd op een 1-persoonskamer.
  • Aan de cliëntenkamer worden geen extra bouwtechnische eisen gesteld
  • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen.
  • Breng op de kamerdeur een rode hand aan, als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Draag handschoenen en een mondneusmasker bij de lichamelijke verzorging van de cliënt en bij van de kamer.
  • Draag een mondneusmasker bij werkzaamheden in de kamer waar de cliënt verblijft.
  • Draag deze beschermende middelen .
  • Een vochtwerend schort wordt gedragen zoals beschreven in het protocol basishygiëne; wanneer kleding in contact kan komen met .
 • Na afloop van de werkzaamheden

  • Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in een afvalemmer.
  • Doe het mondneusmasker af en gooi het weg in afvalemmer.
  • Desinfecteer de handen met handendesinfectans.
 • Wasgoed/ afval

  • Verzamel in een waszak en afval in een vuilniszak.
  • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
  • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
  • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
 • Serviesgoed

  • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
  • Er is geen reden om serviesgoed te gebruiken.
 • Reiniging van de kamer

  • Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken.
  • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.
  • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C of gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
 • Eindschoonmaak van de kamer

  • Na ontslag van de cliënt, moet de kamer huishoudelijk gereinigd worden.
  • Maak de kamer volgens de standaard afspraken schoon.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C of gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C of gooi de materialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
 • Verpleegmaterialen

  • Bijv. stethoscoop, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.
  • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
  • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%.
  • Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
  • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler of handmatig, zie het protocol Reiniging en desinfectie van (verpleeg)materialen.
 • Deelname aan sociale activiteiten

  • De cliënt moet gedurende de besmettelijke periode op de kamer blijven.
 • Paramedici

  • Paramedici dragen een mondneusmasker bij het betreden van de cliëntenkamer.
  • Paramedici die hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium : indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als .
  • Paramedici die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen voordat zij weggaan.
 • Bezoek

  • Bezoekers moeten gedurende de besmettelijke periode een mondneusmasker dragen.
  • Bezoekers moeten de handen voordat zij weggaan.
  • De bezoekers brengen daarna geen bezoek aan andere cliënten.
  • Onder bezoekers vallen ook de pastoraal medewerker en de huisarts, indien zij op de kamer van de cliënt verblijven.
Verantwoordelijkheden
 • Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts)

  • stelt isolatie in;
  • informeert de cliënt over de maatregelen;
  • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
  • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
  • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt.
 • Leidinggevende

  • informeert de medewerkers over de isolatie;
  • zorgt voor adequate personele bezetting;
  • zorgt voor voldoende beschermende middelen.
  • Verzorgenden / verpleegkundigen / huishoudelijk assistenten:
  • volgen de instructies in dit protocol.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
Appendix
 • Definities

  • Cliëntgebonden

   Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.

  • Micro-organismen

   Microscopisch kleine levensvormen, als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Wasgoed

   Gebruikt linnengoed, zoals kleding, handdoeken, washandjes, beddengoed, keukenlinnen etc. Vuil wasgoed moet gescheiden zijn van schoon linnengoed.

  • Disposable

   Materialen die na eenmalig gebruik weggegooid worden

  • Desinfecteren

   Het verminderen of doden van micro-organismen op of in materialen, op oppervlakken en op handen

  • Intensief contact

   Het directe contact met de cliënt tijdens verpleging, verzorging, hulp bij toiletgang, behandeling of onderzoek van de cliënt. Hierbij is sprake van lichamelijk contact met de cliënt en/of met lichaamsvochten, excreta of niet-intacte huid.

  • Lichaamsvloeistoffen

   Bloed, feces, urine, wondvocht, pus, sputum, braaksel, etc.

  • Schoonmaken

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

 • Literatuur

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023