Ik heb een...

Screening van nieuwe cliënten op MRSA en BRMO

Screening van nieuwe cliënten op MRSA en BRMO
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Behandelend arts
  • Huisarts
  • Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor intake gesprek
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • BRMO kweek afname set
  • MRSA kweek afname set

  Voor eisen materialen zie protocol benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Het voorkomen van introductie en verspreiding van of via een nieuwe cliënt met mogelijk risico op dragerschap van of .

 • Waarom

  Het is lastig om een uitbraak van een of terug te dringen als deze eenmaal is aangetroffen. en BRMO’s worden vaak in buitenlandse zorginstellingen aangetroffen, maar ook in een Nederlandse zorginstelling kan sprake zijn van een of BRMO-probleem. Bij nieuwe cliënten met risico op of BRMO-dragerschap moeten extra hygiënemaatregelen worden genomen. Ook moet laboratoriumonderzoek worden gestart. Als het laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat de cliënt geen drager is van of , kunnen de maatregelen worden gestopt.

 • Wanneer

  Bij elke nieuwe cliënt stelt de medewerker, verantwoordelijk voor het intakegesprek, de vragen voor een risico-inventarisatie.

Werkwijze
 • Vragen aan de cliënt en/ of familie:

  1. Is bij u ooit een resistente bacterie aangetoond?

  2. Bent u in een buitenlandse zorginstelling of in een instelling voor asielzoekers of noodopvang vluchtelingen geweest?

  • Zo nee, ga door naar vraag 3.
  • Zo ja, de verblijfsduur was langer dan 24 uur en minder dan 2 maanden geleden én ;
   • bent u daar geopereerd?
   • hebt u een drain, een katheter of een buisje in de luchtpijp gekregen?
   • had u huidklachten zoals eczeem, wondjes, abcessen, puisten?
  • Zo ja, en de verblijfsduur was langer dan 2 maanden geleden, én:
   • had u een van de volgende klachten die u nog steeds hebt?
    - een luchtweginfectie, een urineweginfectie, of huidklachten zoals eczeem, wondjes, abcessen, puisten?
  • Bent u dialysepatiënt en bent u ooit in het buitenland gedialyseerd?

  3. Heeft u korter dan 2 maanden geleden tijd contact gehad met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?

 • Vraag aan de aanbiedende Nederlandse zorginstelling:

  4. Is er sprake van een probleem met resistente bacteriën die nog niet onder controle is?

  Toelichting

  De inventarisatie vragen kunnen ook via het ECD geborgd worden.

 • Vervolg:

  Zijn alle vragen met "nee" beantwoord?

  • Er is geen laboratoriumonderzoek op en/of nodig.
  • Er zijn geen aanvullende hygiënemaatregelen nodig.

  Is één of meerdere vragen met "ja" beantwoord?

  • Neem contact op met de deskundige infectiepreventie voor advies over extra hygiënemaatregelen en laboratoriumonderzoek.
  • Bij vraag 2 is risico op dragerschap van en/of BRMO
  • Bij vraag 3 is alleen sprake van risico op MRSA-dragerschap.
  • Bij vraag 1 en 4 is laboratoriumonderzoek geïndiceerd, afgestemd op het aanwezige micro-organisme.

  Bied de cliënt een van onderstaande informatiefolders aan over het onderzoek:

 • Gerelateerde protocollen:

  Formulier te gebruiken door opname afdeling van de zorginstelling: zie formulier screening van nieuwe cliënt op en BRMO

  De werkwijze voor het afnemen van de testen is beschreven in de protocollen:

  Testen op ESBL(BRMO)

  Testen op MRSA

Verantwoordelijkheden
 • Medewerker verantwoordelijk voor intakegesprek:

  • Neemt met cliënt en/of familie de vragenlijst door.
  • Neemt contact op met de aanbiedende zorginstelling.
  • Neemt indien nodig contact op met de deskundige infectiepreventie.
 • Deskundige infectiepreventie:

  • Adviseert over extra hygiënemaatregelen.
  • Adviseert over laboratoriumonderzoek.
Appendix
Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023
Wijziging Vraag 2 bij inventarisatie vragen toegevoegd: asielzoekerscentrum en vluchtelingen opvang 04 maart 2024
Wijziging Tekstuele aanpassing: "opname" is vervangen door "verblijfsduur" 18 juli 2024