Ik heb een...

Contactisolatie bij BRMO (o.a. ESBL)

Contactisolatie bij BRMO (o.a. ESBL)
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Woning of afdeling Korsakov cliënten
  • Wijkzorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Beschermende kleding; plastic halterschort
  • Handendesinfectans
  • Handschoenen
  • Alcohol 70%
  • Ctgb toegestaan desinfectiemiddel

  Voor eisen materialen zie protocol benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Het voorkómen van verspreiding van multiresistente , zoals , resistente Enterobacterales, resistente Pseudomonas en resistente Stenotrophomonas.

 • Waarom

  De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat deze resistente bacteriën via contact met handen, kleding of materialen verspreid worden.

 • Wanneer

  is de verzamelnaam; Bijzonder Resistente Micro Organismen

  De maatregelen uit dit protocol moeten gevolgd worden bij:

  • de lichamelijke verzorging van de cliënt;
  • het van de badkamer/toilet en opmaken van het bed.

  Voor andere multiresistente gelden andere maatregelen, zie hiervoor het overzicht Hoe te handelen bij infecties of resistente bacteriën?

  Let op

  Dit protocol is specifiek voor een cliënt met (verdenking op) de multiresistente bacteriën, zoals
  - ESBL;
  - resistente Enterobacterales (met uitzondering van CPE, KPC);
  - resistente Pseudomonas;
  - resistente Stenotrophomonas.

Werkwijze
 • Algemeen

  In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd bij multiresistente . Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

 • Cliëntenkamer (verpleeghuis, verzorgingshuis, kleinschalig wonen)

  • De cliënt wordt verzorgd op een 1 of meer-persoonskamer.
  • De cliënt beschikt over een eigen toilet of postoel.
  • De cliënt beschikt bij voorkeur over een eigen badkamer.
  • Indien geen eigen badkamer beschikbaar is:
   - Laat de cliënt als laatste gebruik maken van de badkamer en reinig daarna de badkamer.
  • Bij gebruik van een tillift: de cliënt beschikt over een eigen tilliftband en bij voorkeur een eigen tillift.
  • Bij voorkeur staan er geen stoelen met stoffen bekleding. Indien er wel stoelen met stoffen bekleding staan, dan worden deze stoelen niet gebruikt door andere cliënten.
  • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen.
  • Breng op de binnenkant van de kamerdeur een poster als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn.
 • In verpleeghuizen geldt dat de matras

  • ondoorlaatbaar moet zijn voor vocht;
  • met chloor afneembaar moet zijn;
  • geen scheurtjes of gaatjes mag vertonen.
  • Indien de matras hier niet aan voldoet, dan moet de matras na de isolatie weggegooid worden.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Draag persoonlijke beschermingsmiddelen bij de lichamelijke verzorging van de cliënt, bij het van badkamer/toilet en opmaken van het bed.

  • Trek het plastic halterschort aan
  • Trek handschoenen aan
  • Draag de beschermende middelen .
  • Gebruik de materialen eenmalig.
 • Na afloop van de werkzaamheden

  • Trek het plastic schort uit en gooi deze weg in een afvalemmer
  • Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in de afvalemmer
  • Desinfecteer de handen met handendesinfectans.
 • Wasgoed / afval

  • Verzamel in een waszak en afval in een vuilniszak.
  • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
  • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
  • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
 • Serviesgoed

  • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
  • Er is geen reden om serviesgoed te gebruiken.
 • Reiniging van de kamer

  • Maak de kamer schoon volgens het schoonmaakprotocol.
  • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.
  • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C of gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
 • Eindschoonmaak van de kamer en het sanitair

  • Haal het bed af.
  • Verzamel alle in een waszak.
  • Gooi disposabel materialen die niet gedesinfecteerd kunnen worden weg. Bijv. toiletpapier, papieren handdoekjes, verbandmiddelen etc moeten als huishoudelijk afval afgevoerd worden.
  • Reinig het bed, de matrashoes, het nachtkastje, het sanitair (badkamer en toilet) en de vloeren.
  • Reinig alle plaatsen waar veel handcontact is; lichtknoppen, deurklinken, kranen, bedbeugels, etc.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C en gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
 • Einddesinfectie van het sanitair ALEEEN bij resistente Pseudomonas of resistente Stenotrophomonas

  • Maak een verse chlooroplossing door 1 chloortablet op te lossen in 6 liter koud water. Door het gebruik van koud water voorkom je dat chloorgas ontstaat.
  • Gebruik geen microvezeldoeken in combinatie met chlooroplossing
  • Desinfecteer het bed, de matrashoes, het nachtkasje, het sanitair (badkamer en toilet) en de vloeren.
  • Desinfecteer alle plaatsen waar veel handcontact is; lichtknoppen, deurklinken, kranen, bedbeugels, etc.
  • Zorg dat de oppervlakken tenminste 5 minuten vochtig blijft.
  • Maak het oppervlak zo nodig nogmaals nat. Chloor heeft een inwerktijd van 5 minuten.
  • Laat het oppervlak aan de lucht drogen.
  • Gooi schoonmaakmateriaal (bijv. wegwerpdoekjes) na gebruik weg.
  • Verzamel de overige schoonmaakmaterialen in een waszak en laat deze wassen bij minimaal 60 grC.
  • Desinfecteer de emmers met de chlooroplossing. Spoel na en droog af.
 • Verpleegmaterialen

  • Bijv. stethoscoop, bloeddrukmeter, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.
  • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
  • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%.
  • Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
  • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler, zie het protocol Omgaan met po en urinalen in verpleeghuis, woonzorgcentrum en kleinschalig wonen
  • Indien geen pospoeler aanwezig: reinig en desinfecteer waskommen, po en urinaal handmatig, zie het protocol Omgaan met po en urinalen in verpleeghuis, woonzorgcentrum en kleinschalig wonen
 • Deelname aan sociale activiteiten

  • De cliënt hoeft niet op de kamer te blijven.
  • De cliënt mag zonder beperkingen deelnemen aan sociale activiteiten.
 • Inzet zwangeren

  • Zwangere medewerksters kunnen ingezet worden bij de zorg voor cliënten die drager zijn van de bacterie.
 • (Para-)medici

  • (Para-)medici die hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium: indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als .
  • (Para-)medici die geen hebben met de cliënt, hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen.
  • (Para-)medici die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen voordat zij weggaan.
 • Bezoek

  • Bezoekers die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen voordat zij weggaan.
  • Voor bezoekers gelden verder geen extra maatregelen.
  • Onder bezoekers vallen ook de pastoraal medewerker en de huisarts, indien zij geen lichamelijk verzorging/onderzoek verrichten bij de cliënt.
Verantwoordelijkheden
 • Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts)

  • stelt isolatie in;
  • informeert de cliënt over de maatregelen;
  • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
  • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
  • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt;
  • maakt afspraken met arts-microbioloog over vervolgkweken bij de cliënt.
 • Leidinggevende

  • informeert de medewerkers over de isolatie;
  • zorgt voor adequate personele bezetting;
  • zorgt voor voldoende beschermende middelen.
 • Verzorgenden / verpleegkundigen / huishoudelijk assistenten

  • volgen de instructies in dit protocol.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
 • Zelfsturende teams

Appendix
Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023