Ik heb een...

Contactisolatie bij Diarree

Contactisolatie bij Diarree
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
  • Beschermende kleding; plastic halterschort
  • Handendesinfectans
  • Handschoenen
  • Mondneusmasker FFP1

  Voor eisen materialen zie protocol benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Het voorkómen van verspreiding van die diarree veroorzaken.

 • Waarom

  De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat via contact met handen, kleding of materialen verspreid worden.

Werkwijze
 • In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd bij diarree. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

 • Cliëntenkamer

  • De cliënt wordt verzorgd op een 1-of meerpersoonskamer.
  • De cliënt beschikt over een eigen toilet. Indien geen eigen toilet beschikbaar is, gebruik dan een postoel.
  • Aan de cliëntenkamer worden geen extra bouwtechnische eisen gesteld.
  • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen.
  • Breng op de kastdeur (of nachtkastje) de poster contactisolatie bij diarree aan, als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Draag een vochtwerend halterschort en handschoenen bij de lichamelijke verzorging van de cliënt, bij badkamer/toilet en bij het opmaken van het bed.
  • In geval van braken: draag een mondneusmasker FFP1.
  • Draag de beschermende middelen .
  • Gebruik het halterschort eenmalig en gooi het weg na gebruik.
 • Wasgoed/ afval

  • Verzamel in een waszak en afval in een vuilniszak.
  • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
  • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
  • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
 • Serviesgoed

  • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
  • Er is geen reden om serviesgoed te gebruiken.
 • Reiniging van de kamer en sanitair

  • Indien sterk het vermoeden bestaat dat de veroorzaker van de diarree klachten viraal (Noro/ Rota) is, desinfecteer dan ook de kamer en het sanitair. Zie protocol van ruimten en verpleegmaterialen
  • Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken.
  • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.
  • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C of gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
  • Pas toe.
 • Maatregelen bij uitbraak van diarree (en braken)

  Indien er meerdere personen met buikgriepklachten zijn, kunnen uitgebreide maatregelen nodig zijn. Zie hiervoor protocol: Maatregelen bij meerdere gevallen van buikgriep.

 • Eindschoonmaak van de kamer

  • Indien sterk het vermoeden bestaat dat de veroorzaker van de diarree klachten viraal (Noro/ Rota) is, desinfecteer dan ook de kamer en het sanitair. Zie protocol van ruimten en verpleegmaterialen
  • Na ontslag van de cliënt, moet de kamer huishoudelijk gereinigd worden.
  • Maak de kamer volgens de standaard afspraken schoon.
  • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C en gooi schoonmaakmaterialen weg.
  • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
  • Indien de matras zichtbaar vervuild is met urine of feces en niet gereinigd kan worden, dan wordt de matras weggegooid.
  • Pas toe.
 • Na afloop van de werkzaamheden

  • Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in een afvalemmer.
  • Trek het halterschort uit en gooi het weg in een afvalemmer.
  • Indien een mondneusmasker wordt gedragen: Doe het mondneusmasker af en gooi het weg in afvalemmer.
  • Pas handhygiëne toe.
 • Verpleegmaterialen

  • Gebruik verpleegmaterialen als tillift, pos, urinaal en waskom .
  • Maak de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt (bijv. stethoscoop, oorthermometer) huishoudelijk schoon.
  • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler, zie het protocol en van verpleegmaterialen.
  • Indien geen pospoeler aanwezig: reinig en desinfecteer waskommen, po en urinaal handmatig, zie het protocol Omgaan met Po en Urinaal.
 • Deelname aan sociale activiteiten

  • De cliënt hoeft niet op de kamer te blijven,tenzij verdenking clostridium of NORO, en kan deelnemen aan sociale activiteiten. Overleg met de deskundige infectiepreventie
  • In geval van een uitbraak kan worden besloten om tijdelijk niet deel te nemen aan sociale activiteiten, om verdere verspreiding binnen de instelling te voorkomen.
 • Paramedici

  • Paramedici die hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium: indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als .
  • Paramedici die geen hebben met de cliënt, hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen.
  • Paramedici die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten toepassen voordat ze de kamer verlaten.
 • Bezoek

  • Bezoekers die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten toepassen voordat zij weggaan.
  • De bezoekers brengen daarna geen bezoek aan andere cliënten.
  • Voor bezoekers gelden verder geen extra maatregelen.
  • Onder bezoekers vallen ook de pastoraal medewerker en de huisarts, indien zij geen lichamelijk verzorging/onderzoek verrichten bij de cliënt.
Verantwoordelijkheden
 • Behandelend arts ( specialist ouderengeneeskunde, huisarts)

  • stelt isolatie in;
  • informeert de cliënt over de maatregelen;
  • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
  • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
  • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt.
 • Leidinggevende

  • informeert de medewerkers over de isolatie;
  • zorgt voor adequate personele bezetting;
  • zorgt voor voldoende beschermende middelen.
 • Verzorgenden/ verpleegkundigen/ huishoudelijk assistenten

  • volgen de instructies in dit protocol.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
Appendix
 • Definities

  • Cliëntgebonden

   Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.

  • Micro-organismen

   Microscopisch kleine levensvormen, als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

  • Wasgoed

   Gebruikt linnengoed, zoals kleding, handdoeken, washandjes, beddengoed, keukenlinnen etc. Vuil wasgoed moet gescheiden zijn van schoon linnengoed.

  • Disposable

   Materialen die na eenmalig gebruik weggegooid worden

  • Desinfecteren

   Het verminderen of doden van micro-organismen op of in materialen, op oppervlakken en op handen

  • Intensief contact

   Het directe contact met de cliënt tijdens verpleging, verzorging, hulp bij toiletgang, behandeling of onderzoek van de cliënt. Hierbij is sprake van lichamelijk contact met de cliënt en/of met lichaamsvochten, excreta of niet-intacte huid.

  • Reinigen

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • Schoonmaken

   Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Voorkomt dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.

  • Handhygiëne

   Handhygiëne betreft het reinigen, of desinfecteren en het geregeld aanvullend verzorgen van de handen, polsen en onderarmen.

 • Literatuur

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023
Wijziging Toevoeging desinfectiestap bij sterke verdenking virale oorzaak diarree 13 juni 2023